javni pozivi

Javni poziv za raspored u strukture civilne zaštite Grada Bihaća

datum objave: 20.06.2019

Na osnovu člana 10, 11, 143. i 148. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH” br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 10. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH” broj: 1/19), za potrebe popune struktura civilne zaštite, Služba civilne zaštite Grada Bihaća provodi

JAV N I P OZ I V

 

1. Pozivaju se svi zainteresirani radno sposobni građani, muškarci starosti od 18 do 60 godina i žene od 18 do 55 godina, za raspored u strukture civilne zaštite Grada Bihaća.

2. Odredbom člana 12. Zakona o zaštiti i spašavanju u civilnu zaštitu ne raspoređuju se:

- lica na službi u Oružanim snagama BiH,

- službenici i namještenici organa unutrašnjih poslova, pripadnici policije i kazneno popravnih zavoda,

- trudnice, majke i samohrani roditelji koji imaju jedno dijete mlađe od sedam godina, odnosno dvoje ili više djece mlađe od 10 godina života, kao i staratelji djece bez roditelja tih godina života,

- staratelji starim i iznemoglim osobama, i

- lica proglašena nesposobnim za služenje u civilnoj zaštiti.

3. Raspoređivanje u strukture civilne zaštite vršiće se prema sljedećim kriterijima:

- dobrovoljnost.

- opšta zdravstvena sposobnost,

- vrsta i stepen školske spreme,

- zanimanje, posao ili funkcija koju obavlja,

- znanje i vještine od značaja za obavljanje zadataka zaštite i spašavanja,

- godine starosti,

- mjesto prebivališta.

4. Strukture civilna zaštite Grada Bihaća čine:

a) Povjerenici u mjesnim zajednicama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 pripadnika

b) Pripadnici jedinica civilne zaštite opće namjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 pripadnika

c) Pripadnici jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene (ukupno). .. . . . . . . 166 pripadnika

- Vod za zaštitu od požara.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 pripadnika

- Vod za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 pripadnika

- Vod za asanaciju terena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 pripadnika

- Vod za spašavanje iz ruševina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 pripadnika

- Vod za spašavanje na vodi i pod vodom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 pripadnika

- Odjeljenje za zaštitu od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.. . . . . . . . . . 8 pripadnika

5. Javni poziv za upis u evidenciju obveznika civilne zaštite traje do popune navedenih struktura.

6. Javni poziv će se objaviti na slijedeće načine:

- web stranici Grada Bihaća,

- oglasnoj tabli Gradskog organa uprave,

- mjestima oglašavanja mjesnih zajednica Grada Bihaća,

- javnim mjestima na području grada,

- putem medija

7. Zainteresirani građani treba da se jave u Službu civilne zaštite Grada Bihaća (prostor Vatrogasnog doma), ulica Đačka bb, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati, i sa sobom donesu ličnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokument.

8. Popuna struktura civilne zaštite provodi se na način da se svi zainteresirani građani koji su se prijavili i koji ispunjavaju kriterije utvrđene javnim pozivom, pozovu na intervju, a zatim se rasporede na dužnost u civilnu zaštitu Grada Bihaća.

9. Nadležni organi civilne zaštite odgovorni su za čuvanje i zaštitu ličnih podataka pripadnika civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” br. 49/06, 76/11 i 89/11).