javni pozivi

Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na Projektu Urbana poljoprivreda

datum objave: 24.05.2019

Grad Bihać u suradnji sa Caritas Švicarske; GOPA GmbH; JU Služba za zapošljavanje USK - Biro Bihać; OZZ Migros-Una i Udruženje ABC objavljuje

      Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na Projektu Urbana poljoprivreda

Prijave se podnose za:

Deset kandidata za proizvodnju jagode za koje je obezbijeđeno zemljište ukupne površine 2 ha, od kojeg svaki prijavljeni kandidat dobija na korištenje 2000 m² zemljišta sa sistemom za navodnjavanje, sadnicama jagode, foliju, kompletan paket đubriva i sredstava za zaštitu, kontejnerske prostorije, alat za svakodnevne poslove na parceli, mentorstvo u plasmanu i marketingu proizvoda, stručnu pomoć u praćenju proizvodnje. Kandidati će imati mogućnost i odabira plastenika ukupne površine 100 m² i instalaciju istog na parceli dodjeljenoj na korištenje.

Uslovi

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja grada Bihaća koji imaju  jaku motivaciju i interes za rad na urbanoj farmi po principima zadrugarstva i socijalnog poduzetništva.

      Kriterij za učešće u projektu

      Kriterij za bodovanje podnosioca zahtjeva:

    Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova ili odustanu od učešća u projektu, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i žene.

    Potrebna dokumentacija

    Potrebna dokumentacija za učešće u projektu mora biti originalna ili ovjerena:

 

    Procedura odabira korisnika

   Komisija za odabir krajnjih korisnika za učešće u projektu sa pratećom opremom putem sufinansiranja u suradnji sa humanitarnom organizacijom čine: 2 predstavnika ,,Caritas Švicarske,,       predstavnik Grada.

   Zadatak komisije za odabir korisnika:

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Grad Bihać i Caritas Švicarske.

       Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada i službenoj web stranici Grada Bihaća.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na učešće u projektu obavezni su prisutovati svim edukacijama vezanim za poljoprivrednu proizvodnju koja će biti uspostavljena na farmi te aktivno učestovati u svim projektnim aktivnostima.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se uzeti na infopultu Grada Bihaća i zajedno sa potrebnom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Bihaća sa naznakom ,,Za učešće na Projektu Urbana poljoprivreda”, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja. Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Bihaća (http://www.bihac.org/bs), oglasnoj ploči Grada Bihaća i sedmičnom listu Unsko-sanske novine „Krajina”. Preuzimanje Obrasca za prijavu i sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj Grada Bihaća, ili na broj telefona 037/229-630 (kontakt osoba Selmir Ćoralić) svakim danom od 8:00-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 10. 06. 2019. godine.

Lokalitet na kojem će biti organizovana proizvodnja je u mjestu Račić u blizini Bihaća.

 

GRADONAČELNIK

   Šuhret Fazlić