javni pozivi

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

datum objave: 27.01.2021

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj  34/03 i 65/13) i člana 38. i 39. Pravila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać- prečišćeni tekst( „Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj. 3/20), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/20), Gradonačelnik Bihaća,  raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

 

 

I NADZORNI ODBOR

 - član iz reda predstavnika Osnivača JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)

 

Javni oglas će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog oglasa.

 

 

Integralni tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje.

 

 

 

link za dokument integralni tekst:

http://bihac.org/dokumenti/NO_Zavod_javni_oglas.pdf