javni pozivi

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

datum objave: 13.03.2020

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/17), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

J A V N I  KONKURS
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

Stručni saradnik za informacione sisteme

Broj izvršilaca...................................................................................................... 1 (jedan)

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „ Oslobođenje“.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje