Javne nabavke - Realizacija ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma Gradske uprave grada Bihać za 2019. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma Gradske uprave grada Bihać za 2018. godinu
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma Gradske uprave grada Bihać za 2017. godinu