Investicijski potencijali

Profil grada BihaćaMjesto za investiranje

_______________________________________

Profile of City of Bihac: The PLACE to Invest
 
 

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ovlastilo je Agenciju za promidžbu inozemnih ulaganja da pruži potporu izravnim inozemnim ulaganjima i omogući priljev inozemnih ulaganja u našoj zemlji. Agencija surađuje s institucijama vlasti i ulagačima; pomaže mjerodavnim vlastima u poboljšanju zakonskog okvira za inozemna ulaganja te ulagačima uspostaviti kontakte s javnim i privatnim sektorima u BiH.

Pokazatelji priljeva ulaganja, uspostave kontakata i studije gospodarskih sektora, koje su izradili stručnjaci FIPA-e i neovisni konzultanti, omogućavaju ulagačima potpunu informiranost o mogućnostima ulaganja koje Bosna i Hercegovina trenutno nudi. Osim toga, FIPA usko surađuje i s veleposlanstvima i diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine koja također mogu pomoći ulagačima u istraživanju mogućnosti ulaganja u našoj zemlji.

FIPA pruža informacije, analize i savjete potencijalnim ulagačima o poslovnom i ulagačkom okruženju uključujući:

 • zakonodavstvo koje se odnosi na izravna inozemna ulaganja
 • poticaje koji se odnose na ulaganja
 • ekonomska i poslovna kretanja u zemlji.

FIPA identificira i predstavlja postojeće bh. mogućnosti za inozemna ulaganja:

 • ulagačke projekte u fazi razvoja ili već spremne za realizaciju
 • poduzeća u procesu privatizacije
 • domaće tvrtke koje traže inozemnog poslovnog partnera.

FIPA pruža pomoć potencijalnim ulagačima i onima koji su već ulagali u zemlji kroz:

 • suradnju s javnim i privatnim sektorom
 • suradnju s vladinim i nevladinim institucijama kako bi se olakšao gospodarski razvoj
 • suradnju s lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama kako bi se poboljšalo okruženje za ulaganja.

Kako biste saznali više o besplatnim uslugama FIPA-e, kontaktirajte nas izravno.

Link: http://www.fipa.gov.ba/o_fipa/usluge/default.aspx?id=216&langTag=hr-HR

 

ENG

Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina

The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina has mandated the Foreign Investment Promotion Agency to facilitate and support foreign direct investment. The Agency offers practical assistance in dealing with government institutions, by working directly with investors and, more structurally, by assisting the government in improving the legal framework for foreign investments. FIPA also assist investors to develop contacts with the public and private sector.

The fact-sheets with investment-related indicators, matchmaking and sector studies, elaborated by FIPA’s experts and independent consultants, ensure that investors are fully aware of the opportunities that BiH presents. Moreover, FIPA works alongside the embassies and diplomatic missions of Bosnia and Herzegovina that can also help you explore investment opportunities in our country.

FIPA provides data, information, analysis and advice on the business and investment environment, including:

 • the legal framework for foreign direct investment
 • investment incentives
 • economic and business trends

FIPA identifies and presents available investment opportunities:

 • investment projects in the development-phase or ready for implementation
 • companies in the process of privatisation
 • local companies seeking foreign partners

FIPA assists both potential investors and those that have already invested in the country through:

 • effective networking with both the public and private sector
 • linking with governmental and non-governmental institutions to facilitate investment  and business development
 • cooperation with local, regional and international organisations to promote and enhance the investment environment

To find out more about FIPA’s services, which are all free of charge, contact us directly.

Link: http://www.fipa.gov.ba/o_fipa/usluge/default.aspx?id=216&langTag=en-US