Informacije iz oblasti građenja i urbanizma

Kampanja "Legalizacija 2019"
 
Skupština Unsko-sanskog kantona, na svojoj 41. sjednici, održanoj 4. juna 2018.g. donijela je Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata. Ovim Zakonom reguliše se postupak, uvjeti i način legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Pod bespravno izgrađenim objektima, ovim zakonom podrazumijevaju se:
- Objekti čija nje gradnja započela ili završena bez odgovarajuće dozvole 
- Građevine
 
Postupak legalitzacije bespravno izgrađenih objekata provodi Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, te gradski, odnosno općinski organ zadužen za poslove prostornog uređenja i građenja. Legalizacija bespravnih građevina vrši se donošenjem rješenja o izvedenom stanju, a postupak legalitacije pokreće se po zahtjevu zainteresirane pravne ili fizičke osobe, oodnosno investitor i vlasnik objekta.
 
U postupku legalizacije, a prije donošenja rješenja o izvedenom stanju, investitor ili vlasnik bespravne gradjevine plaća budžetu Unsko-sanskog kantona namjenska sredstva za legalizaciju. Naknadu za legalizaciju, u svakom posebnom slučaju, utvrđuje nadležni organ. Sredstva, prikupljena od naknada za legalizaciju koristiće se za uklanjanje bespravnih građevina, uređivanje građevinskog zemljišta, izgradnju i održavanje objekata javne namjene i komunalne infrastrukture, izradu planske dokumentacije, uspostavu i održavanje geo-informacijskog sistema.
 
Legalizacija bespravno izgrađenog objekta može se izvršiti, ukoliko:
-ne ugrožava javni interes
-ne utiče negativno na uvjete zaštite okoliša, terena, stanovništva i matterijalnmih dobara
-zadovoljava zahtjeve određenog planskog dokumenta
-zadovoljava propisane građevinske norme i standarde
-zadovoljava uvjete predviđene posebnim zakonima
 
Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata je 31.12.2019.g. 
 
Članom 22. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata USK, predviđeno je da će građevinski inspektor donijeti rješenje o uklanjanju bespravne građevine, ukoliko nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku, propisanim Zakonom, te ukoliko građevina ne ispunjava uslove za legalizaciju.
 
Više informacija o uslovima, načininima, postupku legalizacije, te kaznenim odredbama na
 
Zahtjevi i informacije vezane za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata:
 
Izjava legalizacija
 
Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
 
Upustvo za legalizaciju bespravno izgradjenih gradjevina i zahvata
 
ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA
 
Linkovi vezani za katastar i gruntovnicu:

https://www.katastar.ba/pregled

Na ovoj stranici možete vršiti pretraživanje i pregled katastarskih podataka po broju parcele ili broju posjedovnog lista.

www.e-grunt.ba

Na ovoj stranici možete vršiti pretraživanje i pregled zemljišno-knjižnih podataka po broju parcele ili broju zemljišno-knjižnog uloška.

 

U slijedećem prilogu možete pogledati Analizu efikasnosti i mjera ka unapređenju procesa Službe za urbanističko planiranje i građaenje: 

Analiza efikasnosti i mjera ka unapređenju procesa Službe za urbanističko planiranje i građenje

Vodiči na engleskom jeziku vezani za građenje:

(Vodič građevinska ENG)

(Vodič lokacijska ENG)

(Vodič upotrebna ENG)

(Vodič urbanisticka ENG)

 

LISTA STRUČNIH LICA KOJA SU ISPUNILA USLOVE IZ JAVNOG POZIVA sa koje se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća objavljen u listu „Unsko-sanske novine Krajina“, dana 14.06.2019. godine

 

 

Ime i prezime

stručnog lica

STRUČNA OBLAST

GRAĐEVINSKA STRUKA

 1.  

Nefić Amir

dipl.ing.građ.

 1.  

Muratović Isović Edina

dipl.ing.građ.

 1.  

Delalić Elvedin

dipl.ing.građ.

 1.  

Nuhić Rekanović Fatima

dipl.ing.građ.

 1.  

Hajdarević Samir

dipl.ing.građ.

 1.  

Nuhić Smail

dipl.ing.građ.

 1.  

Topić Erhad

dipl.ing.građ.

 1.  

Bašić Ibrahim

dipl.ing.građ.

 1.  

Ibrahimpašić Sadeta

dipl.ing.građ.

 1.  

Ibrahimpašić Mensur

dipl.ing.građ.

 1.  

Grozdanić Samir

dipl.ing.građ.

 1.  

Alagić Adnan

dipl.ing.građ.

 1.  

Galijašević Muhamed

dipl.ing.građ.

ARHITEKTONSKA STRUKA

 1.  

Pozderac Adnan

dipl.ing.arh.

 1.  

dr.sci. Husetić Aida

dipl.ing.arh.

 1.  

Husetić Edin

dipl.ing.arh.

 1.  

Imširović Amir

dipl.ing.arh.

 1.  

Jandrić Mirko

dipl.ing.arh.

 1.  

Jandrić Ljiljana

dipl.ing.arh.

 1.  

Ramić Amir

dipl.ing.arh.

 1.  

Dervišić Edin

dipl.ing.arh

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA (elektroenergetski smjer)

 1.  

Delić-Ibukić Sead

dipl.ing.el.(jaka struja)

 1.  

Kadrić Sadik

dipl.ing.el.(jaka struja)

 1.  

mr.sci. Karić Elmedin

dipl.ing.el.(jaka struja)

 1.  

Bratić Mirsad

dipl.ing.el. (jaka struja)

 1.  

Abdihodžić Albinko

dipl.ing.el. (jaka struja)

 1.  

Gutlić Kemal

dipl.ing.el.(jaka struja)

 1.  

Badnjević Nurfet

dipl.ing.el.(jaka struja)

 1.  

Beganović Ermin

dipl.ing.el. (jaka struja)

 1.  

Pjanić Dženad

dipl.ing.el. (jaka struja)

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA (telekomunikacijski smjer)

 1.  

Alić Renata

dipl.ing.el.(slaba struja)

MAŠINSKA STRUKA

 1.  

Pjanić Mirhad

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

prof.dr. Samir Vojić

dipl.ing.maš.

 1.  

Pupić Sead

dipl.ing.maš.

 1.  

Ališa Mustafa

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

Ibukić Zlatan

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

mr.sci. Hodžić Damir

dipl.ing.maš.

 1.  

Pašagić Alija

dipl.ing.maš.

 1.  

Šehić Mirsad

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

mr.sci. Halilagić Ramo

dipl.ing.maš.

 1.  

Muslić Damir

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

 1.  

Ališa Mustafa

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

Ibukić Zlatan

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

Pjanić Mirhad

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

Šehić Mirsad

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

 1.  

Muslić Damir

dipl.ing.maš. i zaštita od požara i eksplozija

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA NA RADU

 1.  

Plivčević Milenko

dipl.ing.zaštite na radu i životne okoline

 1.  

doc.dr. Knežević Nebojša

mr.sc. zaštite životne sredine / dipl.ing.tehn.

ZAŠTITA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA

 1.  

mr.sci. Husetić Aida

dipl.ing.arh. i zaštita kulturno-historijskog naslijeđa

SAOBRAĆAJ

 1.  

Fatima Rekanović-Nuhić

dipl.ing.građ.