Gradske ustanove

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje" Bihać
502 Viteške bigade 7
Tel: +387 (0)37 226 405
E-mail: juzzpu.bihac@bih.net.ba

Web: http://juzzpu.com.ba

Javna ustanova "Kulturni centar" Bihać
Petog korpusa bb
Tel: +387 (0)37 226 483
E-mail: kc.bihac@bih.net.ba

Web: http://www.kcbihac.com

Javna ustanova "Gradska galerija" Bihać
Bosanska 15
Tel: +387 (0)37 223 083
E-mail: gradskagalerija@bih.net.ba

Web: http://www.ggbihac.ba

Javna ustanova "Za sport, odmor i rekreaciju" Bihać
Mirze Delibašića bb
Tel: +387 (0)37 227 542
E-mail: dvoranalukebihac@gmail.com

Javna ustanova "Stanouprava" Bihać
502. Viteške brigade bb
Tel: +387 (0)37 228 558
E-mail: stanouprava@bih.net.ba

Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Bihać
Fra Joze Valentića 3
Tel: +387 (0)37 229 710
E-mail:cent.soc.rad@bih.net.ba