Dan otvorenih vrata

Želeći poboljšati komunikaciju sa građanima, pokrenuta je aktivnost Dan otvorenih vrata Gradske uprave Bihaća koja građanima omogućava direktnu komunikaciju sa gradonačelnikom Bihaća, Predsjedavajućim Gradskog vijeća, vijećnicima, načelnicima službi pri Gradskoj upravi i direktorima javnih ustanova i preduzeća kojima je osnivač Grad Bihać.

Ova aktivnost realizira se kao radijska emisija koja se uživo prenosi u program Radio Bihaća, a oni koji nisu u prilici da prisustvuju na licu mjesta, pitanja mogu postavljati putem programa Radio Bihaća.

Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u sklopu Dana otvorenih vrata, na ista se pismeno odgovara u što kraćem roku, tako da svi građani dobiju odgovore na postavljena pitanja.

Sam cilj Dana otvorenih vrata jeste pozicioniranje Grada Bihaća kao transparentne, društveno odgovorne i otvorene lokalne zajednice. Na tom putu Dan otvoreni vrata Gradske uprave Bihać ima zadatak da  poboljša i unaprijedi komunikaciju između građana i gradonačelnika, te da se brže i efikasnije rješavaju zahtjevi građana koji su upućeni gradonačelniku, odnosno da detektuje osnovne  probleme sa kojima se građani susreću, kako bi se isti sistemski rješavali u saradnji sa nadležnim službama Grada i javnim preduzećima i ustanovama.