Kontakti

Služba za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća

Nijaz Lipovača, šef Službe - 037/229-619 - email:nijaz.lipovaca@bihac.org

Sakib Alijagic, 037/229 – 620,  e- mail:  sakib.alijagic@bihac.org
Adelhaida Zametica, 037/229 – 670, e- mai: adelhaida.zametica@bihac.org
Svjetala Kurbegovic, 037/229 – 670, e- mail: svjetlana.kurbegovic@bihac.org