Budžetski dokumenti

Dopuna plana javnih nabavki Grada Bihaća za 2020. godinu - 8
Dokument okvirnog budžeta za period 2021.-2023. godina
Budžetski kalendar Grada Bihaća za 2020. godinu
Budžet Grada Bihaća za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2019. godinu
Budžet Grada Bihaća za 2019. godinu
Budžet za građane 2019. godina
Budzet i Odluka o izvrsavanju Budzeta Grada Bihaca za 2019. godinu
Odluka o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar - mart 2019. godine
Dokument okvirnog budžeta za period 2020.-2022. godine
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o prenosu sredstava budžetskim korisnicima
Budžet za građane za 2018. godinu
Izmjene i dopune Budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Zaključak o prenosu sredstava budžetskim korisnicima za 2018. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihać za period 2019.-2021. godine
Budžet Grada Bihaća za 2018. godinu i Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihaća za period 2018. – 2020. godine
Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
Budzet Grada Bihaca za 2017. god
Budzet Grada Bihaca za 2016. god
Rebalans za 2016. godinu
Budzet Grada Bihaca za 2015. god
Rebalans 1 za 2015. godinu
Rebalans 2 za 2015. godinu
Budzet Opcine Bihac za 2014. god
Rebalans 1 za 2014. godinu
Rebalans 2 za 2014. godinu
Budzet Opcine Bihac za 2013. god
Rebalans 1 za 2013. godinu
Rebalans 2 za 2013. godinu
Rebalans 3 za 2013. godinu