Budžetski dokumenti

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena - SECAP
Dokument okvirnog budžeta za period 2020.-2022. godine
Odluka o zaduženju grada putem emisije obveznica
Odluka o reprogramu i dodatnom zaduženju Grada Bihaća
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2019. godinu
Budžet Grada Bihaća za 2019. godinu
Budžet za građane 2019. godina
Budzet i Odluka o izvrsavanju Budzeta Grada Bihaca za 2019. godinu
Odluka o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar - mart 2019. godine
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o prenosu sredstava budžetskim korisnicima
Budžet za građane
Izmjene i dopune Budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Zaključak o prenosu sredstava budžetskim korisnicima
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihać za period 2019.-2021. godine
Budžetski kalendar Grada Bihaća za 2018
Budžet Grada Bihaća za 2018. godinu i Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihaća za period 2018. – 2020. godine
Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu
Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
Budzet Grada Bihaca za 2017. god
Budzet Grada Bihaca za 2016. god
Budzet Grada Bihaca za 2015. god
Budzet Opcine Bihac za 2014. god
Budzet Opcine Bihac za 2013. god