Besplatni VIBER info telefon

Besplatni VIBER telefon +387(0)61/057-057 uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave sve probleme, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.

Komunalna inspekcija:  +387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija: +387(0)61/165-546

Informacijski centar: +387(0)37/229-618
Matični ured: +387(0)37/229-634