COVID-19 u Bihaću
do danas testirano 0 od 56.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka 14.08.2020. 07:49:23 sati

Grad Bihać

0

broj oboljelih

Grad Bihać

0

broj umrlih

Grad Bihać

0

broj u samoizolaciji

COVID-19 u USK
do danas testirano 0 od 273.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 14.08.2020. 07:49:47 sati
oboljelih: 0
umrlih: 0
izoliranih: 0
testiranih: 0
COVID-19 u Bosni i Hercegovini
do danas testirano 0 od 3.531.159 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 14.08.2020. 07:49:56 sati
oboljelih: 0
umrlih: 0
izoliranih: 0
testiranih: 0
Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci
+ Kabinet gradonačelnika
 • Dijana Bišćević
 • tel: 037/229-601
  e-mail: dijana.biscevic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za podršku i razvoj uprave
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Suvad Tutić
 • tel: 037/229-615
  e-mail : suvad.tutic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-679
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za budžet i trezor
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-646
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-660
  e-mail: dzenatadzehveroviczupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Alisa Mahmutagić
 • tel:037/229-631
  e-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-615
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za upravljanje lokalnim razvojem
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-619
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
irman alijagic

Irman Alijagić

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 16.10.2020. godine iznosi 37,950.96 KM
na dan 16.10.2020. godine iznosi 32,779.12 KM
na dan 15.10.2020. godine iznosi 20,000.00 KM (Dobavljači - Zavod za prostorno uređenje) 1,788.74 KM (JU Centar za socijalni rad - refundacija porodiljne naknade) 348.36 KM (JU Centar za socijalni rad - troškovi suda po rješenju) 9,090.00 KM (Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju) ukupno: 31,227.10 KM