Vijećnici

 

Roman Jurić
nezavisni vijećnik
predsjedavajući
Općinskog vijeća

 Mirsad Selmanović (SDU)
zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijeća

Amra Ćehajić (SDA)
zamjenica predsjedavajućeg
Općinskog vijeća

Enver Mustafić
nezavisni vijećnik
zamjenik predsjedavajućeg
Općinskog vijećaArnel Kozlica (SDA)

Nijaz Malkoč (SDA)

Asmir Budimlić (SDA)

Dževad Malkoč (SDA)

Nedin Dedić (SDA)

Mustafa Zulić (SDA)

Amelda Šehić (SDA)

Bajro Dedić (SDA)

Nijaz Čaušević (SDA)

Hajrudin Pečenković (SDA)

Sabina Selimović (SDA)Hajrudin Havić (SDP)

Vezira Talakić (SDP)

Željko Mirković (SDP)

Faruk-Tokumbo Shokunbi (SDP)

Jasmin Hošić (SDP)

Fatka Kulenović (SDP)

Zrinka Ćoralić (SDP)

Azra Hasić – Ćehić (SDP)

Adnan Lipovača (SDP)


Nedžad Hadžić (A-SDA)

Mustafa Hammami (A-SDA)


Faruk Hadžipašić (SBB)

Ilda Alibegović (SBB)


Alen Islamović
nezavisni vijećnik

Almir Šahbazović
nezavisni vijećnik


Potražite nas na Facebook-u

Odluka o javnim parkiralištima na području općine Bihać – NACRT
Odluka o regulaciji saobraćaja na području općine Bihać – NACRT
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu
Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihać za 2015. godinu
Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bihać za period od 01.01.-30.06.2014. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu
Strateški plan razvoja – Nacrt
Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)
Javni poziv vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju
Strategija komuniciranja Općine Bihać – Nacrt
Anketa za mjerenja zadovoljsta korisnika usluga Općine Bihać
Turistička brošura "Bihać - jedinstvena priroda - bogata historija"
Decembar 2014
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013