Šuhret Fazlić, gradonačelnik Grada Bihać


Šuhret Fazlić rođen je 17.04.1961. godine u Bihaću gdje je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Nakon Srednje ekonomske škole, upisao je Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Diplomirao je na odsjeku Politologija 1985. godine sa prosjekom ocjena 9,1 i stekao zvanje diplomirani politolog.

U školskoj 2006/2007. godini upisao je magistarski studij na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, studijski program: Menadžment ljudskih resursa, gdje je radio magistarski rad (završni rad) na temu „Kompenzacije i beneficije u državnoj upravi i njihov uticaj na motivaciju zaposlenih“ i stekao akademsko zvanje magistar poslovne ekonomije.

Kao dobitnik stipendije Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Hubert Humphrey Fellowship, boravio je u SAD od 2007. do 2008. godine gdje je imao priliku da stekne nova znanja i iskustva iz oblasti menadžmenta. U sklopu boravka u SAD proveo je dva mjeseca na pripremama na UC Davis Univerzitetu California, a u toku desetomjesečnog boravka na Michigan State Univerzitetu uspješno je završio jednogodišnji program profesionalnog usavršavanja iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Stekao i zvanje Certificiranog specijaliste za oblast ljudskih resursa. U sklopu svog boravka u SAD obavio je praksu u Državnoj službi Savezne države Michigan i to u Office of Grait Workplace Development gdje je i obavio istraživanje iz oblasti modela plaćanja, odnosno motivisanja državnih službenika, problemima stresa na radnom mjestu i sukcesije u državnoj upravi i malim i srednjim porodičnim preduzećima. Do sada je objavio dva naučna rada iz oblasti menadžmenta.

Prvo zaposlenje bilo je u preduzeću „Unatrans“ iz Bihaća 1985. godine gdje je obavljao dužnost direktora Radne zajednice sve do kraja 1989. godine. Od tada do početka rata bio je angažovan na slijedećim poslovima: direktor NIRIRO „Krajina“ Bihać, Šef turističke agencije „Unatrans“ Bihać, Šef Komercijalno-finansijskog sektora u „Autokomerc“ Bihać.

U odbrambeno-oslobodilački rat stupio je u aprilu 1992. godine, a iz njega izišao u februaru 1996. Godine. Bio je član Komande 5. korpusa Armije BiH i Bataljona vojne policije. Pored ostalog, u ratu je ispred Komande Korpusa bio zadužen za pregovore sa neprijateljem, razmjenu ratnih zarobljenika i primopredaju tijela poginulih.

Nakon rata radio je kao šef predstavništva preduzeća „Jump“ Sarajevo u Bihaću, direktor firme „Galaksija“ Bihać, direktor firme „Im-ex“ Bihać, šef Inspekcije rada Unsko-sanskog kantona, terenski agent u projektu Svjetske banke i Vlade FBiH na zapošljavanju demobilisanih boraca (PIU PELRP) , šef ureda OHR za USK-a i Kanton 10, savjetnik načelnika općine Bihać, savjetnik u preduzeću „Rad-putevi“ Bihać, savjetnik premijera USK-a. Obavljao je i dužnost direktora Agencije za privatizaciju u FBiH.

U mandatu 1998. – 2000. godine bio je poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, a u mandatu 2000. – 2002. godine bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Na lokalnim izborima 2008. kao i 2012. godine bio je biran za općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Bihać.

Na lokalnim izborima održanim 2.oktobra 2016.godine osvojio je najveći broj glasova i izabran na dužnost gradonačelnika Bihaća.

Živi u Bihaću u porodičnoj kući. Oženjen je, otac dvoje djece.

Potražite nas na Facebook-u

Septembar 2017
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
© Opcina Bihac 2013