U ponedjeljak 11. septembra 2017. godine zakazana 13. sjednica GV Bihać
5. septembar 2017. godine

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u ponedjeljak 11. septembra 2017. godine u gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati 13. sjednicu GV Bihać. Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:


1. Prijedlog Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica.

2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelantosti

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać. 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata  u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Bihaća. 

5. Prijedlog Rješenja o odbijanju žalbe Gradske izborne komisije Bihać
 
6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za područje grada Bihaća
 
7.a)  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada  Bihaća  za period   01.01.-30.06.2017. godine
 b) Informacija o trošenju  sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01.-30.06.2017.godine

8. Izvještaj o radu  Mjesnih zajednica. za  2016. godinu

9.a)  Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać
  b)  Program rada i Finansijski plan za 2017.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać  

10. Program rada i finansijski plan za 2017.godinu JU „Gradska galerija“ Bihać
 
11. Program rada i Finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2017.godinu
 
12. Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2017.godinu


Nazad
© Opcina Bihac 2013