Dnevni red 6.sjednice Općinskog vijeća Bihać
23. april 2013. godine

Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Bihać koja će se održati  25.04.2013.godine (četvrtak) u Vijećnici Općine Bihać s početkom u 9:00 sati

D n e v n i   r e d

 1. Nacrt Odluke o snabdijevanju pitkom vodom na području općine Bihać
 2. Nacrt Odluke o odvodnji i prečiščavanju otpadnih voda na području općine Bihać
 3. Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju i održavanju  vodnih objekata na području općine Bihać
 4. Prijedlog Odluke o  usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana  „Prekounje“ za obuhvat „D“
 5. Prijedlog  Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I “ za obuhvat „F“
 6. Prijedlog  Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog   građevinskog  zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje Poslovno-trgovačkog centra u obuhvatu Regulacionog plana „Ceravci I“
 7. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta
 8. Prijedlog Odluke o odbijanju građanske inicijative Mjesne zajednice Ružica za izmjene naziva ulica
 9. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne  konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Bihać za 2012.godinu
 10. Prijedlog Odluke o korištenju  poljoprivrednog zemljišta u obuhvatu Regulacionog  plana  „Kamenica“ za poljoprivrednu proizvodnju do privođenja zemljišta konačnoj  namjeni
 11. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na području općine Bihać u 2013.godini
 12. Prijedlozi Odluka o izmjenama Odluka o osnivanju komisija vijeća:
  a)  Prijedlog  Odluke o osnivanju Administrativne komisije
  b)  Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za prostorno uređenje
  c)  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanu Komisije za finansije i budžet
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o građevinskom zemljištu
 14. Izvještaj o realizaciji Programa rada  Općinskog vijeća   Općine Bihać  za 2012. godinu
 15. a)  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  na gradskom građevinskom zemljištu  u  korist  Kečalović Irme iz Bihaća       
  b)  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Menoni (Branko) Rudolfa iz Bihaća
  c)  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Baručić Mujage  iz Bihaća
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća općine Bihać o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje d.o.o. „DSF INVEST“ Bihać  radi izgradnje objekta kolektivnog stanovanja sa poslovnim sadržajima u naselju Ozimice II

Na znanje: Informacija Policijske  stanice Bihać o poduzetim mjerama i radnjama za mjesec februar i  mart 2013.godine


Nazad
© Opcina Bihac 2013