vijest

U utorak 26. decembra 2017. godine 17. sjednica Gradskog vijeća Bihać

datum objave: 25.12.2017

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je u utorak 26. decembra 2017. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici 17. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda: 

1. a) Prijedlog Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu 
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu 

2. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja općine Bihać 2014- 2023, za period 2018-2020. godine i jednogodišnjeg Plana implementacije za 2018. godinu

4. Prijedlog Programa kapitalnih investicija 2018 – 2020. godina 

5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine Đački dom „Borići“ putem javnog nadmetanja – licitacije 

6. a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JU Kulturni centar Bihać
 b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenika JU Kulturni centar Bihać 

 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na cijene usluga tržnica na malo (pijace)

 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cjene individualne komunalne potrošnje snabdjevanja vodom za piće, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda 

 9. Izvještaj o utrošenim sredstvima u realizaciji Programa poticaja privredi za 2016. godinu 

10. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje