vijest

U subotu 24. februara ponovljeni izbori za mjesne zajednice u Ozimicama I, Jezero-Privilici, Žegaru, Skočaju i Zavalju

datum objave: 15.02.2018
Obavještavaju se građani, organi političkih stranaka, organizacije i udruženja koja djeluju na području Grada Bihaća, da će se dana 24.02.2018. godine (subota) u vremenskom periodu  od 10:00-17:00 sati, održati ponovljeni izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica Ozimice I, Jezero-Privilica, Žegar, Skočaj i Zavalje. 
 
Izbori će se održati na lokacijama kako slijedi:
 
- MZ Ozimice I  - (prostorije mjesne zajednice ) 
- MZ Jezero-Privilica - ( prostorije Crvenog križa )
- MZ Žegar - ( područna škola u Žegaru )
- MZ Skočaj - ( prostorije mjesne zajednice )
- MZ Zavalje - ( prostorije mjesne zajednice )
 
Za sve druge informacije u vezi sa održavanjem ponovljenih izbora, možete se obratiti Komisiji za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica, kancelarija broj 217 ili na  telefon broj  229-626, a možete posjetiti i zvaničnu internet stranicu Grada Bihaća (www. bihac.org).
 
                                    Ilda Alibegović
            predsjednica Komisije za provođenje izbora za 
članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica