vijest

U srijedu 29. novembra 2017. godine zakazana 15. sjednica GV Bihać

datum objave: 22.11.2017
Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać zakazao je za srijedu 29. novembra 2017. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici 15. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda: 
 
1.a) Nacrt  Budžeta Grada Bihaća  za 2018. godinu.
 b) Nacrt Odluke  o izvršavanju  Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu.
 
2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2018 godinu
 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana JU “Zavod za prostorno uređenje“Bihać za 2017.godinu sa:
a)  Prijedlogom  Odluke o izmjenama i dopunama Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu
b)  Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2017.godinu
c) Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje,  rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2017.godinu  
d) Prijedlog Zaključka  o davanju saglasnosti na  izmjene  i dopune  Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2017.godinu
 
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na samoinicijativnu ponudu  za dodjelu koncesije za korištenje izgrađenih  objekata za proizvodnju električne energije na rjeci Uni na lokalitetima „Kostela“ snage 4x2,35 MW i Bihać snage 1x 160 kW na području grada Bihaća
 
5.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R403a u Kamenici, Grad Bihać u korist JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje podzemne niskonaponske mreže „Ribić novo naselje“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Golubićki put 2“ u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije kablovskog dalekovoda  10(20)kV TS35/10(20)kV „Žitoprerada“ – prvi stub10 (20) dalekovod „Ružica 2“ grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,  Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
 
6. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava  posebne naknade za zaštitu od prirodnih  i drugih nesreća  za sufinansiranje  Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (KfW)-učešće grada Bihaća
 
7.a ) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać 
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti  na Pravila JU „Stanouprava“ Bihać
 
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju  biračkih odbora za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
 
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju  Komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica
 
10. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar – septembar 2017.godine
b) Informacija o trošenju tekuće rezerve za januar – septembar 2017.godine
 
11. Izvještaj  o radu i poslovanju i Financijski izvještaj za 2016. godinu JU za Sport odmor i rekreaciju Bihać
 
12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti  Mjesnoj zajednici Srbljani za davanje u zakup  prostorija mjesne zajednice