vijest

U srijedu 19. juna 2019. godine 37. sjednica GV Bihać

datum objave: 17.06.2019

Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za srijedu 19. juna 2019. godine sa početkom u 9.00 sati u gradskoj vijećnici zakazao je 37. sjednicu Gradskog vijeća Bihać. Vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata ponovnih izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica  i predsjednike mjesnih zajednica Skočaj i Zavalje

2.a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom  d.o.o. „Unatransport“  iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele

 b) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog/privrednog objekta na k.č. broj 2157/7 i 2157/23 K.O. Kralje

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu legalizacije i izgradnje kanalizacione mreže u naselju Veliki Lug u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o javnom redu i miru

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o privremenom korištenju javnih površina  na području grada Bihaća

6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na cijene povjerenih komunalnih usluga  zajedničke komunalne potrošnje  za 2019. godinu

7. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada i aktivnostima Gradonačelnika u 2018. godini

8.  Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća za 2018.godinu

9. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada  Bihaća za period 01.01. – 31.12.2018.godine

 b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01. – 31.12.2018.godine

10.  Izvještaj o radu i poslovanju  JU „Stanouprava“ Bihać za 2018. godinu

11. a) Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komrad“ d.o.o.Bihać za 2018. godinu  

b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o rasporedu neto dobiti  JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018. godinu.

12. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2018.godinu sa:

 a)  Izvještajem o realizaciji Programa obavljanja  zajedničke komunalne potrošenje za  period  01.01. – 31.12. 2018. godinu

 b) Izvještajem  o realizaciji  Programa uređenja građevinskog zemljišta za  period  01.01. – 31.12. 2018. godinu

c) Izvještajem o realizaciji  Programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 01.01. – 31.12. 2018. godinu

d) Izvještajem o realizaciji Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 01.01. – 31.12. 2018. godinu