vijest

U četvrtak 22. februara 2018. godine 19. sjednica Gradskog vijeća

datum objave: 16.02.2018
Davor Župa, predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać za četvrtak 22. februara 2018. godine zakazao je sa početkom u 9:00 sati 19. sjednicu Gradskog  vijeća Bihać. Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama dnevnog reda:
 
1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja i nagrade Grada Bihaća za 2017. godinu
 
2. Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Bihać 
 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za  sufinansiranje manifestacija od značaja za Grad Bihać
 
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sufinansiranje Grada u obolježavanju značajnih datuma
 
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih grantova – Tekući grant za sportske manifestacije
 
6. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje JP „Radio-televizija Bihać“ doo Bihać
 
7. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje priključnog 10(20)kV  dalekovoda  TS10(20) / 0,4kV „ Mušići“ Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
   b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela podzemne niskonaponske mreže  TS10(20) / 0,4kV „ Laser-Opal Comerc “ naselje Pritoka Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
  c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za neopotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta  KBDV  10(20) / 0,4kV TS „ Sportska dvorana “  TS  „Aleja“  Grad Bihać  u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
 
8. a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje  privrednog objekta u sklopu RP Kamenica  na k.č.br. 2131/25  k.o. Kralje.
  b)  Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje  privrednog objekta u sklopu RP Kamenica  na k.č.br. 2131/24  k.o. Kralje.
  c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje  privrednog objekta u sklopu RP Kamenica  na k.č.br. 2131/21  k.o. Kralje
  d) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije radi izgradnje  privrednog objekta u sklopu RP Kamenica  na k.č.br. 2131/23  k.o. Kralje