vijest

Poziv za učešće na događaju „Dan Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini“

datum objave: 30.11.2017

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira događaj na temu „Dan Evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini“. Događaj će se održati  07.12.2017. godine, sa početkom registracije učesnika u 09:00 sati, u prostorijama VTK BiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo, velika sala u prizemlju).

Preliminarnim programom događaja  je predviđeno da se događaj sastoji iz dva dijela. Na plenarnom dijelu događaja prisutnima će se obratiti predstavnici nadležnih ministarstava, EU institucija i predstavnici konzorcija Evropske preduzetničke mreže iz BiH koji će predstaviti značaj i ulogu Evropske preduzetničke mreže (EEN). Skupu će se obratiti i g. Giacomo Mattino iz Evropske komisije koji će govoriti na temu EU politika od značaja za Evropsku preduzetničku mrežu, kao i o Novoj viziji EEN mreže. Nakon pauze  planirano je održavanje interaktivne Panel diskusije na temu „Evropska preduzetnička mreža na Zapadnom Balkanu - showcases“, u okviru koje će prisutni biti informisani o konkretnim primjerima podrške malim i srednjim preduzećima u internacionaliazaciji i inovacijama, te će moći u okviru panela postavljati pitanja.

Pozivamo bh. kompanije koje su koristile usluge EEN mreže da uzmu učešće na „Danu evropske preduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini“. Molimo sve zainteresovane za događaj da popune prijavni obrazac  i dostave ga na e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba ili ivana.knezevic@komorabih.ba ili na fax 033 566 239.

Kontakt osobe su Mersiha Selmanović (tel: 033 566 242) i Ivana Knežević (tel: 033 566 237).

bog ograničenog broja učesnika molimo Vas da unaprijed potvrdite učešće putem prijavnog obrasca, najkasnije do ponedjeljka 04.12.2017. godine.

Po završetku roka za prijavu, svima  koji potvrde učešće će biti dostavljen finalni program događaja.

Učeše na događaju je besplatno.

Napomena: Zvanični jezici na događaju su BHS i engleski, simultani prevod je obezbijeđen.