vijest

Održan informativni sastanak sa korisnicima alternativnog smještaja

datum objave: 26.10.2017

U Gradskoj upravi Bihaća danas je održan informativni sastanak sa korisnicima alternativnog smještaja, s ciljem upoznavanja sa fazama projekta„ Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.

Riječ je o projektu kojim je planirano zatvaranje 121 koletivnog centra i alternativnog smještaja u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini. U sklopu projekta planira se izgraditi stambene zgrade na našem kantonu  i to u Bihaću, Ključu i Velikoj Kladuši, a projekt finansira Bosna i Hercegovina kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) , uz učešće lokalnih nivoa vlasti putem obezbjeđenja zemljišta, infrastrukture i dozvola.

U gradu Bihaću se planira izgradi stambeni objekat „RIBIĆ –NOVO NASELJE“ s 38 stambenih jedinica, namjenjenih za raseljena, interno raseljena lica, povratnike, izbjeglice i druga socijalno ugrožena lica. Informativni sastanak sa korisnicima alternativnog smještaja održali su Ermin Zulić, koordinator Tima za realizaciju projekta i članovi tima Edina Zanačić i Dijana Hrnjica 

Oni su istakli da će   stambenim zbrinjavanjem ova populacija dobiti novoizgrađene stanove čiji će vlasnik biti Grad Bihać, dok će ih oni moći koristiti dok im se ne obnove, saniraju i adaptiraju njihovi stanovi, odnosno dok ispunjavanju kriterije socijalnog statusa.

Stanovi spadaju u kategoriju neprofitnih stanova, uz plaćanje najamnine za samoodrživo postojanje ovih stanova. S tim da će u izuzetnim teškim slučajevima one biti sufinancirane od strane Grada Bihaća i Kantona.