vijest

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać nastavlja sa procesom modernizacije i poboljšanja svojih usluga

datum objave: 21.11.2017

Očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija nova je usluga koja je od danas u upotrebi u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać.Ovo preduzeće četvrto je  na kantonu koje uvodi očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija na android platformi koja je nastala u suradnji sa preduzećem Infosys doo Bosanska Krupa.

Prema riječima Damira Felića, direktora JP Vodovod Bihać, cilj je ubrzanje procesa očitanja stanja mjernog mjesta i mogućnost prijave kvarova direktno sa lokacije korisnika, odnosno generiranje zahtjeva za intervencijama na mreži   kako bi pružili efikasniju, kvalitetniju i bržu uslugu krajnjim potrošačima odnosno građanima.

"Bolji i brži protok informacija koji je uveden ovim aplikacijama između službi JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, te poboljšanje procesa između Servisa za korisnike i Službe tehničke pripreme i razvoja, doprinijeti će efikasnijoj usluzi a samim tim i podizanju stepena zadovoljstva naših korisnika"-dodaje Felić. 

Projekat je financiran sredstvima konsultanta kompanije Sachsen Wasser u iznosu od 6.000 KM.