vijest

Gradsko vijeće Bihaća traži ostavke čelnika Gradskog sportskog saveza

datum objave: 07.06.2017

Održana je tematska sjednica o stanju sporta u gradu Bihaću na kojoj su vijećnici nakon dugotrajne rasprave usvojili niz zaključaka, među kojima se izdvaja zaključak kojim se traže  ostavke čelnika Gradskog sportskog  saveza.

Usvojeni zaključci:

1. U cijelosti poštivati i insistriati na primjeni postojećih zakonskih propisa i sistemskih rješenja u oblasti sporta, posebno: Zakon o sportu USK-a, Zakon o udruženjima i fondacijama FBiH, te Zakon o ustanovama R BiH, te na taj način potpuno depolitizirati oblast sporta i vratiti ga u sportske institucije kojima je to svrha postojanja i koje su odgovorne za stanje i razvoj sporta. U tom smislu traži se od gradonačelnika Bihaća da u skladu sa svojim ovlaštenjima pripremi Odluku kojim će se bliže utvrditi uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele sredstava iz budžeta Grada Bihaća za oblast sporta.

2. Prekinuti dugogodišnju praksu (neke aktivnosti u tom smjeru su već poduzete) direktnog politički motivisanog financiranja određenog broja sportskih klubova dirketno iz budžeta Grada, što se pokazalo lošom praksom, a nije ni u skladu sa Zakonom o sportu USK-a. U tom smislu prema Zakonu o sportu USK-a Sportski savez grada Bihaća donijet će Pravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima na osnovu kojeg će se vršiti doznačavanje finansijskih sredstava iz budžeta Grada za finansiranje sporta.
3. Poboljšati nivo suradnje Gradskog sportskog saveza i Gradskog vijeća, odnosno obavezati Graski sportski savez, kao subjekt (nevladina organizacija) koji se najvećim dijelom finansira iz budžeta Grada Bihaća, da Gradsko vijeće izvještava-informira o svom planu rada i o utrošku sredstava. Sportski savez će za svaku godinu Gradskom vijeću dostaviti Program rada i Plan utroška sredstava u roku utvrđenom Zakonu o sportu USK-a, odnosno kvartalne i godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju.

4. Kvalitet kadrova (sportski radnici, treneri, medicinsko osoblje, delegati, sportski pedagozi) u institucijama sporta mora biti unaprijeđen, da bi kadrovi bili sposobni da izvrše neophodne analize u svom domenu rada i ponude stručna konkretna rješenja. Kontinuirano raditi na omasovljavanju sportskih klubova, prednost kod finansiranja dati klubovima sa omladinskim selekcijama, a poseban značaj najboljim sportistima kroz nagrađivanje značajnih sportskih uspjeha u vidu stipendija i slično.

5. NK „Jedinstvo“ Bihać za dvije godine treba da obilježi 100 godina postojanja rada i djelovanja, a nalazi se u nezapamćeno teškom stanju, možda najtežem od njegovog osnivanja. U ovakvim okolnostima potrebno je da organi kluba (Upravni odbor i Skupština kluba) uz pomoć krovne sportske institucije grada (Gradski sportski savez) čija je Jedinstvo članica hitno i studiozno analiziraju razloge i uzroke dugogodišnjeg teškog stanja u kojem se nalazi klub, te ponude konkretne prijedloge neophodnih mjera i strategiju sa preciznim rokovima, u cilju prevazilaženja trenutnog stanja, te davanja smjernica za budući rad i djelovanje kluba.

6. Adaptaciju i izgradnju sportske infrastrukture staviti na prvo mjesto kad je oblast sporta u pitanju. S tim u vezi ubrzati proces sanacije postojeće sportske infrastrukture, prvenstveno sportskog centra „Luke“ i nogomentnog stadiona „Borići“ sa pratećim objektima.

7. Odrediti koja će javna ustanova/preduzeće biti zaduženo za gazdovanje, upravljanje i održavanje sportskih igrališta u mjesnim zajednicama na području Grada Bihaća, te gradskog nogomentnog stadiona.

8. Jasno se opredijeliti koje manifestacije sporta su od interesa za Grad Bihać u cilju promocije grada, stimulacije mladih da se bave sportom i podizanja nivoa sportske kulture svih učesnika, odnosno prekinuti praksu neplanskog finansiranja sportskih manifestacija za koje nije jasno identificiran nivo benefita za Grad.

9. Dati nalog Službi za internu reviziju Gradske uprave, da izvrši reviziju finansijskog poslovanja za period 2012. - 2016. godina, s obzirom na sumnje u mnogobrojne nezakonitosti koje su se odvijale o tom periodu, sa naglaskom na sprovođenje postupka javnih nabavki za sportsku infrastrukturu.

10. Osigurati potrebna budžetska izdvajanja za sport, redovne prihode za Sportski savez u cilju finansiranja sportskih klubova, te u tom smislu posebnu pažnju posvetiti finansiranju sporta osoba sa invaliditetom.

11. S obzirom na sve izneseno, a naročito teško stanje u oblasti sporta, pad obuhvata mladih u sportu, slabije takmičarske rezultate, činjenicu da je Savez finansijski opterećen za narednih nekoliko godina, te s obzirom na sve pomenute nezakonitosti u radu tokom diskusija (nezakonito prebacivanje novca Jedinstvu preko drugih klubova u periodu blokade računa, nezakonito pristupanje izgradnji dječijih sportskih igrališta u mjesnim zajednicama), prihvatanje dugogodišnje negativne prakse uplitanja politike u sport i neukazivanje na taj problem, smatramo da predsjednik Sportskog saveza zajedno sa Upravnim odborom, u najmanju ruku iz moralnih razloga, treba da podnesu ostavke.

Svi zaključci su izglasani sa 16 glasova ZA i 8 suzdržanih.