vijest

Grad Bihać potpisao Memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa 28 gradova i općina u BiH

datum objave: 27.11.2017

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac u Sarajevu potpisala memorandume o saradnji u oblasti iseljeništva s gradonačelnicima i načelnicima, odnosno predstavnicima 28 gradova i općina u BiH. Ministrica Borovac je kazala da potpisivanje memoranduma o saradnji s iseljeništvom putem jedinica lokalne samouprave predstavlja značajan korak u realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom, koju je donijelo Vijeće ministara BiH u aprilu ove godine. U ime Grada Bihaća po ovlaštenju, Memorandum je potpisao Ermin Zulić, Savjetnik gradonačelnika Bihaća. 

"Ovo je odraz kontinuirane saradnje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, ali i naša buduća aktivnost koja će se odvijati na planu realizacije uloge koju imaju jedinice lokalne samouprave kada je u pitanju saradnja sa iseljeništvom", kazala je ministrica Borovac, dodajući da su one prepoznate i imaju ključnu ulogu u realizaciji svih ovih obaveza koje proizilaze iz te saradnje.

Po njenim riječima, zacrtana su dva glavna cilja, prije svega jačanje njihovih kapaciteta kako bi se jedinice lokalne samouprave osposobile za rad s iseljeništvom, jer iseljeništvo zahtijeva posebne uslove i kvalitet rada i ono što je potrebno da se udovolji iseljeništvu od strane lokalne zajednice, kao i da razviju lokalne projekte koji će biti usmjereni za uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

"Uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švicarske koja je obezbijedila sredstva za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj, oni će dobiti oko 1,3 miliona KM za jačanje njihovih kapaciteta, a milion KM iskoristit će se u vidu granta za njihove lokalne inicijative za saradnju s iseljeništvom", navela je Borovac.

Napomenula je da ovim sporazumom ostvaruju trajnu saradnju s lokalnim zajednicama, te kazala da će Ministarstvo pružiti obuku lokalnim zajednicama i osoblju koje oni odrede kako bi im pomogli da rade sa iseljeništvom na pravilan način.

Istaknula je da će fokus biti, prije svega, na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj.

"Ono što će još Ministarstvo učiniti kroz ovu saradnju jeste da ćemo ponuditi informacije koje smo dobili kroz mapiranje dijaspore. Konkretno, do kraja godine u 10 zemalja svijeta bit će završeno mapiranje dijaspore. Te ćemo informacije podijeliti s jedinicama lokalne samouprave", kazala je ministrica.

BiH je u proteklom ratu napustilo 1,2 miliona ljudi, dok ih je interno raseljeno oko milion, izjavila je Borovac. Prema njenim riječima, od 1,2 miliona raseljenih u BiH se vratilo njih oko 450.000, što znači da je u zemljama koje su prihvatile izbjeglice iz BiH ostalo da živi oko 750.000 ljudi.

"Unutar BiH interno je raseljeno oko milion ljudi, od kojih se više od 610.000 vratilo na svoja ognjišta", rekla je ministrica i navela da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pruža direktnu pomoć u izgradnji stambenih jedinica za oko 98.000 interno raseljenih.