Stanje računa

na dan 23.03.2018. godine iznosi 30,333.58 KM
na dan 22.03.2018. godine iznosi 30,615.82 KM
na dan 22.03.2018. godine iznosi 5,444.40 KM (Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda) 421.20 KM (Dobavljači - dan Grada) 11,395.54 KM (Spomen obilježje braniocima grada) 5,000.00 KM (Doprinosi) ukupno: 22,261.14 KM
23.03.2018.
stanje
30,333.58 KM
22.03.2018.
stanje
21,978.90 KM
22.03.2018.
Doprinosi
-5,000.00 KM
22.03.2018.
prihod
+30,615.82 KM
22.03.2018.
Sporazumi dobavljači obaveze iz prethodnog perioda
-5,444.40 KM
22.03.2018.
Dobavljači - dan Grada
-421.20 KM
22.03.2018.
Spomen obilježje braniocima grada
-11,395.54 KM
21.03.2018.
stanje
38,356.79 KM
21.03.2018.
Doprinosi
-20,000.00 KM
21.03.2018.
prihod
+16,542.11 KM
21.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-20.00 KM
21.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-4,300.00 KM
21.03.2018.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matični obrazci
-7,400.00 KM
21.03.2018.
Vijeće učenika
-1,200.00 KM
20.03.2018.
stanje
46,223.60 KM
20.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam sudskih troškovi
-310.00 KM
20.03.2018.
prihod
+39,447.91 KM
20.03.2018.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-34,425.72 KM
20.03.2018.
Isplata gotovine
-1,000.00 KM
20.03.2018.
Tekući grant za sport - Sportski savez- redovna djelatnost i sufinansiranje u radu NK Jedinstvo
-11,018.00 KM
20.03.2018.
Dobavljači - usluge popravke automobila
-161.00 KM
19.03.2018.
stanje
35,071.04 KM
19.03.2018.
prihod
+36,539.34 KM
19.03.2018.
Dobavljač - usluge za Dan Grada
-282.60 KM
19.03.2018.
Obustave i doprinosi
-30,260.00 KM
19.03.2018.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu 2017. godina
-5,000.00 KM
19.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - seminar
-80.00 KM
16.03.2018.
prihod
+42,867.46 KM
16.03.2018.
Registracija automobila
-821.15 KM
16.03.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-5,056.92 KM
16.03.2018.
Dobavljači - usluga Elektroprivrede
-26,192.97 KM
16.03.2018.
Nagrada Japodski konjanik
-3,000.00 KM
14.03.2018.
stanje
52,137.61 KM
13.03.2018.
prihod
+53,078.99 KM
13.03.2018.
CRVENI KRIŽ - TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-3,750.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR -TEKUĆI GRANT ZA REDOVNU DJELATNOST
-18,576.00 KM
13.03.2018.
KULTURNI CENTAR - FINANSIRANJE MANIFESTACIJE ZIMSKA PRIČA
-2,500.00 KM
13.03.2018.
POREZ NA DOHODAK
-16,385.26 KM
13.03.2018.
OBUSTAVE IZ PLAĆE
-7,513.55 KM
13.03.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-1,973.50 KM
13.03.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
-1,000.00 KM
13.03.2018.
REGISTRACIJA AUTOMOBILA
-301.68 KM
13.03.2018.
stanje
51,058.61 KM
12.03.2018.
stanje
38,611.71 KM
12.03.2018.
prihod
+49,599.83 KM
12.03.2018.
Topli obrok za oktobar 2017. godine
-37,015.93 KM
12.03.2018.
Kotizacija seminar
-137.00 KM
09.03.2018.
stanje
47,065.57 KM
09.03.2018.
prihod
+38,212.84 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez-sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-25,000.00 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje školskih dvorana za potrebe sportskih klubova
-2,166.70 KM
09.03.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada NK Jedinstvo
-18,500.00 KM
09.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.03.2018.
stanje
45,307.40 KM
08.03.2018.
prihod
+41,006.41 KM
08.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, usluga nabavka lož ulja, usluga servis automobila
-6,960.99 KM
08.03.2018.
PDV prijava
-3,791.00 KM
08.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo - predujam troškova suda
-21.00 KM
08.03.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
07.03.2018.
Civilna zaštita - registracija automobila
-1,168.40 KM
07.03.2018.
stanje
59,882.68 KM
07.03.2018.
prihod
+45,696.67 KM
07.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
07.03.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-36,351.60 KM
07.03.2018.
Kamata - kratkoročni kredit
-4,257.95 KM
07.03.2018.
Dobavljači - usluga nabavka materijala, priprema finansijsko upravljanje i kontrola
-7,223.00 KM
07.03.2018.
Gradsko pravobranilaštvo- uplata predujma za sud
-271.00 KM
07.03.2018.
Tekuća rezerva-Fazlić Amir
-1,000.00 KM
06.03.2018.
stanje
48,891.39 KM
06.03.2018.
prihod
+58,262.46 KM
06.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-16,000.00 KM
06.03.2018.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-28,165.58 KM
06.03.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,994.59 KM
06.03.2018.
Tekući izdaci
-1,111.00 KM
05.03.2018.
stanje
44,104.09 KM
05.03.2018.
prihod
+45,241.77 KM
05.03.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-13,096.26 KM
05.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-275.21 KM
05.03.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju (redovna djelatnost, korištenje sportske dvorane i sportske manifestacije)
-26,483.00 KM
05.03.2018.
Poticaji u poljoprivredi - obaveze iz 2014 - pomoć za saniranje štete-uginuće ovaca
-600.00 KM
02.03.2018.
prihod
+41,583.00 KM
02.03.2018.
Glavnica kredita za mart 2018 - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
02.03.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,000.00 KM
02.03.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda
-22,222.22 KM
23.02.2018.
stanje
40,611.39 KM
22.02.2018.
stanje
51,143.89 KM
22.02.2018.
prihod
+39,100.18 KM
22.02.2018.
ZAVOD ZA PROSTORNE UREĐENJE UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-22,222.22 KM
22.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-27,000.00 KM
21.02.2018.
prihod
+50,153.05 KM
21.02.2018.
DOPRINOSI NA PLAĆU
-7,564.89 KM
21.02.2018.
ČEK ZA BLAGAJNIČKI MAKSIMUM
-200.00 KM
21.02.2018.
NAKNADE GRADSKIM VIJEĆNICIMA
-17,401.90 KM
21.02.2018.
UPLATA DOBAVLJAČU ZA IZVRŠENE USLUGE
-380.00 KM
21.02.2018.
stanje
26,537.63 KM
20.02.2018.
prihod
+25,169.20 KM
20.02.2018.
stanje
40,792.80 KM
20.02.2018.
Doprinosi
-10,000.00 KM
20.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz 2014. godine
-15,250.00 KM
20.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
20.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-508.50 KM
20.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavke goriva
-3,665.87 KM
19.02.2018.
stanje
57,656.98 KM
19.02.2018.
prihod
+37,179.32 KM
19.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Doprinosi na plaću
-20,000.00 KM
19.02.2018.
Manifestacija - Dan Grada Bihaća
-3,000.00 KM
19.02.2018.
Dobavljači - bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
19.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-607.50 KM
19.02.2018.
TG za sport - Gradski sportski savez-redovna djelatnost
-12,036.00 KM
16.02.2018.
stanje
49,175.51 KM
16.02.2018.
prihod
+57,214.13 KM
16.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumima i vansudskim nagodbama
-16,910.32 KM
16.02.2018.
Tekuća rezerva - Alivuk Asmir
-500.00 KM
16.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,824.12 KM
16.02.2018.
Uplata kamata - kratkoročni kredit
-498.22 KM
15.02.2018.
Naknada za rad Savjet MZ
-996.33 KM
15.02.2018.
stanje
58,746.14 KM
15.02.2018.
prihod
+45,677.20 KM
15.02.2018.
Doprinosi na plaću
-30,000.00 KM
15.02.2018.
Dobavljači - usluge projektovanja, usluge nabavka materijala za Dan Grada
-15,741.50 KM
15.02.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda 2014. godina (usluge izgradnje objekata, usluga održavanja sistema grijanja)
-8,310.00 KM
15.02.2018.
Tekuća rezerva - Karat Subhija
-200.00 KM
14.02.2018.
stanje
84,408.63 KM
14.02.2018.
prihod
+50,973.20 KM
14.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnog perioda 2015. godina i 2017.godina
-47,777.77 KM
14.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,557.92 KM
14.02.2018.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-15,300.00 KM
13.02.2018.
stanje
135,132.09 KM
13.02.2018.
prihod
+52,955.08 KM
13.02.2018.
JU Centar za socijalni rad-tekući izdaci i jednokratne pomoći
-3,679.65 KM
13.02.2018.
Podizanje gotovine
-1,000.00 KM
13.02.2018.
Doprinosi i PIO
-74,176.99 KM
13.02.2018.
Dobavljači - usluge električne energije Organ uprave, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, usluge telefona
-24,821.90 KM
12.02.2018.
stanje
48,576.63 KM
12.02.2018.
prihod
+134,204.34 KM
12.02.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad
-40,412.93 KM
12.02.2018.
Dobavljači - usluga pošte
-6,137.00 KM
12.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-1,098.95 KM
09.02.2018.
stanje
33,124.44 KM
09.02.2018.
prihod
+40,709.75 KM
09.02.2018.
Obustave iz plaće uposlenika
-19,372.57 KM
09.02.2018.
Uplata PDV
-3,791.00 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
09.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,093.99 KM
08.02.2018.
stanje
45,007.62 KM
08.02.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-2,082.00 KM
08.02.2018.
Kamata - dugoročni kredit
-37,998.20 KM
08.02.2018.
prihod
+32,325.81 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - nabavka automobila JP Veterinarska stanica 2015. godina
-5,000.00 KM
08.02.2018.
JU Centar za socijalni rad - obaveze iz prethodnog perioda - 2015. godina - pogrebne usluge
-4,910.74 KM
08.02.2018.
Sufinansiranje Grada u obilježavanju značajnih datuma (Hasin vrh i Patriotska liga Bihać)
-800.00 KM
08.02.2018.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-28,475.25 KM
08.02.2018.
Dobavljači - usluga nabavka kancelarijskog materijala
-5,023.00 KM
08.02.2018.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplate po sporazumima
-8,412.62 KM
07.02.2018.
stanje
50,324.17 KM
07.02.2018.
prihod
+43,176.27 KM
06.02.2018.
stanje
42,759.02 KM
06.02.2018.
prihod
+48,228.10 KM
06.02.2018.
Sanacija štete na kantonalnoj bolnici - obaveze iz prethodnog perioda
-10,000.00 KM
06.02.2018.
Dobavljači - izdaci za nabavku materijala
-2,083.95 KM
06.02.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-18,576.00 KM
06.02.2018.
Gradski sportski savez - finansiranje rada NK Jedinstvo
-5,000.00 KM
06.02.2018.
Tekući grant za humanitarne organizacije i vjerske zajednice - Crveni Križ Bihać
-5,000.00 KM
05.02.2018.
stanje
32,651.93 KM
05.02.2018.
prihod
+31,342.06 KM
05.02.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz 2015. godine
-17,500.00 KM
05.02.2018.
Kamata kratkoročni kredit
-3,707.52 KM
05.02.2018.
Dobavljači - izdaci za materijal
-27.45 KM
02.02.2018.
Uplata glavnice kredita - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
02.02.2018.
prihod
+30,326.65 KM
01.02.2018.
stanje
59,232.11 KM
31.01.2018.
prihod
+50,051.19 KM
31.01.2018.
Tekući grant za informisanje - JP RTV Bihać
-26,165.58 KM
31.01.2018.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju
-19,840.00 KM
31.01.2018.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-9,639.80 KM
31.01.2018.
Dobavljači - tekući izdaci
-3,535.57 KM
31.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-1,296.50 KM
29.01.2018.
stanje
81,847.84 KM
26.01.2018.
stanje
57,812.56 KM
26.01.2018.
prihod
+49,968.58 KM
26.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - plaćanje obaveza dobavljačima
-22,222.22 KM
26.01.2018.
Ček za blagajničko poslovanje
-1,000.00 KM
26.01.2018.
Kotizacija za seminar
-351.00 KM
26.01.2018.
Servis automobila - uplata dobavljaču
-27.90 KM
25.01.2018.
prihod
+21,206.28 KM
25.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - prevoz đaka
-3,062.70 KM
25.01.2018.
Dobavljači (usluga nabavke lož ulja za Gradski organ uprave, usluga nabavke materijala)
-21,969.98 KM
25.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - prenos po zahtjevima - tekući izdatci
-2,559.07 KM
25.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenja - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
25.01.2018.
stanje
74,198.03 KM
24.01.2018.
stanje
43,812.98 KM
24.01.2018.
prihod
+35,385.05 KM
24.01.2018.
Dobavljači - povrat sredstava po Sporazumu - povrat poreza na nepokretnost
-5,000.00 KM
23.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje- dobavljači - usluga javne rasvjete
-42,184.83 KM
23.01.2018.
prihod
+42,812.92 KM
23.01.2018.
stanje
42,662.26 KM
22.01.2018.
stanje
53,245.06 KM
22.01.2018.
prihod
+41,662.20 KM
22.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - usluga asfaltiranja
-20,000.00 KM
22.01.2018.
Uplata dobavljači (usluge štampe, printanja,održavanje vozila, objava oglasa i nabavka materijala)
-10,409.05 KM
22.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (2015-2016) - uplata po sporazumima (usluge reprezentacije, projektovanja)
-7,606.57 KM
22.01.2018.
Doprinosi na plaću
-14,229.38 KM
19.01.2018.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata prevoznicima za prevoz đaka obaveze iz 2016. godine
-22,500.03 KM
19.01.2018.
prihod
+46,206.84 KM
19.01.2018.
stanje
29,538.25 KM
18.01.2018.
stanje
88,798.10 KM
18.01.2018.
prihod
+27,592.23 KM
18.01.2018.
Doprinosi na plaću
-29,852.18 KM
18.01.2018.
Vansudska nagodba - eksproprijacija zemljišta
-11,141.00 KM
18.01.2018.
Dobavljači (usluge pošte, nabavka materijala, električna energija Grada i postrojenja Velhovo,vode i odvoza otpada)
-45,858.90 KM
17.01.2018.
stanje
66,994.98 KM
17.01.2018.
prihod
+29,491.12 KM
17.01.2018.
Dobavljači - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - matične knjige
-6,788.00 KM
17.01.2018.
Mjesečna naknada za vođenje JRT
-400.00 KM
17.01.2018.
Tekući grant za manifestacije - Šahovski klub Bihać
-500.00 KM
16.01.2018.
stanje
51,565.71 KM
16.01.2018.
prihod
+64,224.38 KM
16.01.2018.
Dobavljači (usluge elektroprivreda, usluge telekom, usluge nabavka roba, usluga nabavka lož ulja)
-23,795.11 KM
16.01.2018.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
16.01.2018.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači usluge asfaltiranja projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
15.01.2018.
prihod
+27,385.59 KM
15.01.2018.
Topli obrok - Gradski organ uprave i gradsko pravobranilaštvo
-29,973.40 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Zavod za prostorno uređenje
-3,306.24 KM
15.01.2018.
Topli obrok - JU Centar za socijalni rad
-2,204.09 KM
15.01.2018.
Naknade za rad - Izbori u mjesnim zajednicama
-9,263.43 KM
15.01.2018.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada Nogometnog kluba Jedinstvo
-23,000.00 KM
12.01.2018.
stanje
175,292.07 KM
11.01.2018.
stanje
36,377.25 KM
11.01.2018.
prihod
+153,994.07 KM
11.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-14,830.27 KM
11.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-248.98 KM
10.01.2018.
stanje
46,359.14 KM
10.01.2018.
prihod
+33,386.84 KM
10.01.2018.
Plaćanje obaveza prema dobavljaču - JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
-22,222.22 KM
10.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-12,474.28 KM
10.01.2018.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,672.23 KM
09.01.2018.
prihod
+30,413.57 KM
09.01.2018.
PDV za decembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.01.2018.
Obustave - plate uposlenika
-17,121.54 KM
09.01.2018.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-749.33 KM
09.01.2018.
Registracija automobila
-441.50 KM
28.12.2017.
stanje
170,778.53 KM
27.12.2017.
stanje
116,752.33 KM
27.12.2017.
prihod
+54,026.20 KM
27.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
26.12.2017.
prihod
+31,552.00 KM
26.12.2017.
stanje
85,200.33 KM
25.12.2017.
stanje
81,710.46 KM
25.12.2017.
Tekući izdati - (ultra dopune i nabavka materijala)
-538.15 KM
25.12.2017.
prihod
+36,030.02 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,261.42 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - pomoć u slučaju smrti i bolesti
-2,000.00 KM
25.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (vansudska nagodba)
-1,944.00 KM
25.12.2017.
Dobavljači - nabavka goriva
-3,913.15 KM
25.12.2017.
Obustave iz plate Gradski organ uprave
-11,421.58 KM
22.12.2017.
stanje
38,935.92 KM
22.12.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,555.57 KM
22.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge telekoma i nabavka materijala)
-4,133.98 KM
22.12.2017.
prihod
+43,312.69 KM
21.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - struja grada
-40,000.00 KM
21.12.2017.
prihod
+36,118.71 KM
21.12.2017.
stanje
50,506.76 KM
20.12.2017.
stanje
51,512.37 KM
20.12.2017.
prihod
+27,771.31 KM
20.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (usluge električne energije i pošte)
-9,074.76 KM
20.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona, električne energije i pošte)
-2,120.17 KM
20.12.2017.
Obustave iz plate - oktobar 2017. godine
-17,581.99 KM
19.12.2017.
stanje
46,861.02 KM
19.12.2017.
prihod
+41,296.35 KM
19.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
19.12.2017.
Dobavljači - tekući izdaci
-630.40 KM
19.12.2017.
Registracija automobila
-1,130.50 KM
19.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - dnevnice
-475.14 KM
19.12.2017.
Obustave sa plata - oktobar 2017. godine
-24,408.96 KM
18.12.2017.
stanje
36,620.08 KM
18.12.2017.
prihod
+38,872.94 KM
18.12.2017.
JU Stanouprava - redovna djelatnost
-27,911.00 KM
18.12.2017.
Platni promet - naknada za vođenje bankovnih računa
-400.00 KM
18.12.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Tavla klub
-300.00 KM
18.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo
-21.00 KM
15.12.2017.
stanje
49,186.99 KM
15.12.2017.
prihod
+30,411.09 KM
15.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija - redovna djelatnost
-7,783.00 KM
15.12.2017.
JU Stanouprava - hitne intervencije na zgradama
-5,000.00 KM
15.12.2017.
Povrat sredstava za uređenje gradskog građevinskog zemljišta
-20,000.00 KM
15.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-80.00 KM
15.12.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice - putni troškovi
-1,000.00 KM
15.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za sanaciju štete od elementarnih nepogoda građanima sa područja: MZ Jezero -Srbljani, MZ Izačić, MZ Sokolac, MZ Kamenica, MZ Žegar, MZ Brekovica
-9,115.00 KM
14.12.2017.
stanje
105,965.42 KM
14.12.2017.
prihod
+39,573.13 KM
14.12.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.00 KM
14.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-38,120.28 KM
14.12.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - sudske takse
-22.00 KM
14.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-441.73 KM
14.12.2017.
Tekuća rezerva - pomoć u sanaciji štete uslijed nevremena Mašić Redžep
-500.00 KM
14.12.2017.
Dobavljači - usluge arhiva, usluge nabavka materijala za rad i drugo
-7,929.27 KM
14.12.2017.
Gradski organ uprave - obustave na plaću
-14,813.28 KM
13.12.2017.
prihod
+42,148.27 KM
13.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta septembar 2017. godine
-40,000.00 KM
13.12.2017.
Organ uprave, Gradsko pravobranilaštvo, JU Zavod za prostorno uređenje i JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juli 2017. godine
-31,791.47 KM
13.12.2017.
Dobavljači - usluge nabavke za izbore u MZ
-531.90 KM
13.12.2017.
Tekući grant za udruženja ( Nogometni savez USK-a i Udruženje MOGULI)
-1,050.00 KM
13.12.2017.
stanje
137,190.52 KM
12.12.2017.
Obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda (2013. godina) - JU Zavod za prostorno uređenje
-14,400.74 KM
12.12.2017.
stanje
82,326.72 KM
12.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-2,024.20 KM
12.12.2017.
prihod
+81,288.74 KM
12.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-10,000.00 KM
11.12.2017.
Stipendije, alimentacije, sudska izvršenja i obustave
-20,567.54 KM
11.12.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po Sporazumu kupovina poslovnog prostora MZ Hatinac
-10,492.15 KM
11.12.2017.
prihod
+53,844.38 KM
11.12.2017.
stanje
92,419.46 KM
11.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-362.80 KM
11.12.2017.
Dobavljači - usluga priključka električne energije, tekući izdaci
-3,067.50 KM
11.12.2017.
Memorandum Vijeće učenika - JU Mješovita srednja škola
-400.00 KM
11.12.2017.
Učešće Grada u projektu MEG
-3,744.33 KM
11.12.2017.
Tekući grant za sport - JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
11.12.2017.
Tekući grant za udruženja - Karate klub Bihać, Žene sa Une
-600.00 KM
08.12.2017.
PDV za novembar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.12.2017.
prihod
+49,101.87 KM
07.12.2017.
stanje
63,334.76 KM
06.12.2017.
stanje
74,411.41 KM
06.12.2017.
prihod
+21,243.93 KM
06.12.2017.
Doprinosi i porezi - obaveze iz prethodnog perioda ( septembar,oktobar, novembar 2015, septembar i oktobar 2016) - po Sporazumu sa Poreznom upravom
-32,320.58 KM
05.12.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
05.12.2017.
prihod
+44,072.45 KM
05.12.2017.
stanje
30,338.96 KM
04.12.2017.
stanje
47,440.53 KM
04.12.2017.
prihod
+27,713.56 KM
04.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - uplata po sporazumu
-27,770.70 KM
04.12.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-778.99 KM
04.12.2017.
Naknada za volontere i komisije
-15,571.94 KM
04.12.2017.
Civilna zaštita - registracija auta
-693.50 KM
01.12.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda
-2,212.80 KM
01.12.2017.
Otplate domaćeg pozajmljivanja - glavnica dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.12.2017.
prihod
+137,402.14 KM
01.12.2017.
stanje
30,433.01 KM
30.11.2017.
stanje
23,330.68 KM
30.11.2017.
prihod
+28,672.43 KM
30.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
30.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači usluga pošta
-1,570.10 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Centar za socijalni rad
-26,291.00 KM
29.11.2017.
Plata za august 2017. godine - Gradski organ uprave i Gradsko pravobranilaštvo
-190,983.15 KM
29.11.2017.
Naknada Gradskim vijećnicima - paušal za maj 2017. godina i naknade i komisije 10.sjednica
-22,862.00 KM
29.11.2017.
prihod
+206,125.36 KM
28.11.2017.
stanje
51,043.47 KM
27.11.2017.
stanje
36,503.79 KM
27.11.2017.
prihod
+44,774.68 KM
27.11.2017.
Parlamentarne političke partije - obaveze iz prethodnog perioda
-5,000.00 KM
27.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,235.00 KM
24.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-6,280.68 KM
24.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (po Sporazumu) - usluge asfaltiranja
-22,222.22 KM
24.11.2017.
prihod
+34,255.28 KM
24.11.2017.
stanje
30,751.41 KM
23.11.2017.
stanje
41,019.11 KM
23.11.2017.
prihod
+28,661.65 KM
23.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,443.74 KM
23.11.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi
-25,185.61 KM
23.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Liga antifašista jugoistočne Evrope - organizacija akademija
-300.00 KM
22.11.2017.
prihod
+38,568.74 KM
22.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - asfaltiranje
-20,000.00 KM
22.11.2017.
Doprinosi na plaću
-10,000.00 KM
22.11.2017.
Tekuća rezerva - Hrnjić Edita
-200.00 KM
22.11.2017.
Dobavljači (usluge popravka u Civilnoj zaštiti i usluge kopiranja)
-695.52 KM
22.11.2017.
stanje
33,345.89 KM
21.11.2017.
stanje
52,023.58 KM
21.11.2017.
prihod
+29,072.31 KM
21.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
21.11.2017.
Doprinosi na platu
-15,000.00 KM
20.11.2017.
stanje
69,341.84 KM
20.11.2017.
prihod
+25,867.94 KM
20.11.2017.
Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti
-8,647.63 KM
20.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-238.00 KM
20.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - taksa za sud
-21.00 KM
20.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-20,000.00 KM
20.11.2017.
Povrat uplaćenih sredstava procjena vrijednosti nepokretnosti
-5,000.00 KM
20.11.2017.
Dobavljači (obaveze iz prethodnog perioda po sporazumu, usluge projektovanja)
-5,328.02 KM
20.11.2017.
Kamata kratkoročni kredit
-3,751.55 KM
20.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima-kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama 1
-200.00 KM
17.11.2017.
stanje
53,739.36 KM
17.11.2017.
prihod
+35,423.50 KM
17.11.2017.
Bankarske usluge - mjesečna naknada za vođenje računa
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnih godina (2015)
-373.59 KM
17.11.2017.
Tekući grant za omladinske projekte - Vijeće učenika
-400.00 KM
17.11.2017.
Dobavljači - tekuća godina (usluge stručne literature, usluge vještačenja)
-1,113.43 KM
17.11.2017.
Gradski sportski savez- sufinansiranje rada sportskih klubova
-17,165.00 KM
17.11.2017.
Registracija automobila
-369.00 KM
16.11.2017.
stanje
70,310.30 KM
16.11.2017.
prihod
+41,138.46 KM
16.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-20,000.00 KM
16.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-34,803.80 KM
16.11.2017.
Dobavljači (usluge održavanja kopirnih aparata i nabavka opreme)
-2,905.60 KM
15.11.2017.
stanje
68,937.23 KM
15.11.2017.
prihod
+45,147.30 KM
15.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - dobavljači (usluga arhiva, stručna literatura)
-525.00 KM
15.11.2017.
Tekuće grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-5,330.00 KM
15.11.2017.
Organ uprave - doprinosi za platu
-27,541.98 KM
15.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - dobavljači (usluge telefona)
-377.25 KM
15.11.2017.
JP Aerodrom Bihać - obaveze iz prethodnog perioda - 2016
-10,000.00 KM
14.11.2017.
stanje
104,149.91 KM
14.11.2017.
prihod
+46,878.81 KM
14.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači (usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i usluga održavanja rasvjete)
-22,000.00 KM
14.11.2017.
Naknada za rad Gradskim vijećnicima - sredstva za liječenje Dalal Omerović
-6,085.46 KM
14.11.2017.
Obustave - plate uposlenika
-28,945.62 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda (usluge vode za Mjesne zajednice (2012-2015) i usluge odvoza smeća 2015. i dio 2016.godina)
-20,290.77 KM
14.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz tekućeg perioda (usluge popravka automobila, usluga podrška projekta Una regata)
-4,769.64 KM
13.11.2017.
stanje
53,670.00 KM
13.11.2017.
prihod
+104,023.83 KM
13.11.2017.
Dobavljači (usluga popravka automobila, nabavka materijala, nabavka goriva, struja zgrade, struja Postrojenje u Velhovu, usluge telefona, poštanske usluge)
-28,543.92 KM
13.11.2017.
Organ uprave- obustave na platu
-20,000.00 KM
13.11.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - povrat više uplaćenih prihoda procjena vrijednosti
-5,000.00 KM
10.11.2017.
stanje
52,344.28 KM
10.11.2017.
prihod
+53,231.63 KM
10.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - topli obrok za juni 2017. godine
-2,913.14 KM
10.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za juni 2017. godine
-2,031.60 KM
10.11.2017.
Organ uprave - topli obrok za juni 2017. godine
-31,376.76 KM
10.11.2017.
Gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za juni 2017. godine
-194.81 KM
10.11.2017.
Podizanje gotovine - dnevnice
-1,400.00 KM
10.11.2017.
Ulaganje u sportsku infrastrukturu - NK Brekovica
-5,000.00 KM
10.11.2017.
Tutić Mirsad - Tekući grant za poljoprivredu - saniranje štete
-500.00 KM
10.11.2017.
Dobavljači - usluge objave, servis vozila
-2,289.60 KM
10.11.2017.
Gradski sportski savez - sufinansiranje rada sportskih klubova na području Grada Bihaća
-6,000.00 KM
10.11.2017.
Tekuća rezerva - Okanović Safet
-200.00 KM
09.11.2017.
stanje
74,560.22 KM
09.11.2017.
prihod
+30,581.01 KM
09.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači - usluge asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
09.11.2017.
Dobavljači (usluge štampanja, ultra dopune)
-596.15 KM
09.11.2017.
Subvencioniranje stanarine borcima - kupcima stanova boračke zgrade na Ozimicama I
-1,800.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
09.11.2017.
Tekuća rezerva - ( Asmir Mušić, Ivan Hećimović )
-400.00 KM
08.11.2017.
stanje
82,934.61 KM
08.11.2017.
prihod
+50,311.11 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - jednokratne pomoći
-1,000.00 KM
08.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-4,159.83 KM
08.11.2017.
PDV prijava za oktobar 2017. godine
-3,791.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - tekuće obaveze (nabavka opreme za inspekciju, stručna literatura - pravobranilaštvo, oprema za arhivu)
-2,052.25 KM
08.11.2017.
Povrat sredstva po sporazumu - procjena vrijednosti nepokretnosti
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za sport- NK Jedinstvo
-10,000.00 KM
08.11.2017.
Tekući grant za kulturu - Kulturni centar - Bihaćko ljeto
-5,000.00 KM
08.11.2017.
JU Veterinarska stanica- obaveze iz prethodnog perioda - 2014.godina - nabavka automobila
-5,000.00 KM
08.11.2017.
Dobavljači - obaveze iz prethodnog perioda - 2014. i 2015. godina (uvođenje sistema financijskog upravljanja i kontrole, usluge izrade urbanističkog plana, izgradnja infrastrukture MZ)
-12,970.35 KM
08.11.2017.
Plata Organ uprave - obustave
-4,712.07 KM
07.11.2017.
stanje
48,804.11 KM
07.11.2017.
prihod
+35,380.50 KM
07.11.2017.
Isplata gotovine - ček
-1,000.00 KM
07.11.2017.
Tekuća rezerva - Nermin Bakrač
-250.00 KM
06.11.2017.
stanje
67,565.07 KM
06.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
06.11.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - financiranje korištenja sportske dvorane za potrebe sportskih klubova
-7,812.00 KM
06.11.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije
-6,850.00 KM
06.11.2017.
Kamate na direktno pozajmljivanje - dugoročni kredit
-40,512.40 KM
06.11.2017.
Usluge za stručno obrazovanje
-2,272.50 KM
06.11.2017.
Organ uprave -obustave plata
-7,795.01 KM
03.11.2017.
stanje
61,865.69 KM
03.11.2017.
prihod
+57,733.60 KM
03.11.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - dobavljači obaveze iz prethodnih perioda - usluge asfaltiranja
-34,444.44 KM
03.11.2017.
JU Centar za socijalni rad - sudska taksa
-50.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
03.11.2017.
Tekući grant za kulturu - JU Gradska galerija
-3,905.00 KM
03.11.2017.
Organ uprave - obustave sa plata uposlenika
-10,029.78 KM
03.11.2017.
Tekući izdaci - stručno usavršavanje - obaveze iz prethodnog perioda
-405.00 KM
03.11.2017.
Tekuća rezerva - Boško Drljača
-200.00 KM
02.11.2017.
stanje
45,292.89 KM
02.11.2017.
prihod
+50,275.08 KM
02.11.2017.
Tekući grant za informisanje - RTV Bihać - redovna djelatnost
-32,750.00 KM
02.11.2017.
Naknada - disciplinska komisija
-184.78 KM
02.11.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženje logoraša
-300.00 KM
02.11.2017.
Tekući izdaci - registracija automobila
-467.50 KM
01.11.2017.
Izdaci za otplatu dugova - glavnica - dugoročni kredit
-118,181.82 KM
01.11.2017.
prihod
+43,503.33 KM
01.11.2017.
stanje
101,971.38 KM
31.10.2017.
prihod
+43,102.36 KM
31.10.2017.
Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća
-0.00 KM
31.10.2017.
stanje
58,869.02 KM
30.10.2017.
stanje
40,725.08 KM
30.10.2017.
prihod
+39,843.94 KM
30.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda po Sporazumu - usluge asfaltiranja
-20,700.00 KM
30.10.2017.
Isplata gotovine - ček - putni troškovi
-1,000.00 KM
27.10.2017.
stanje
323,983.98 KM
27.10.2017.
prihod
+37,081.00 KM
27.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - plata za juli 2017. godine
-25,244.63 KM
27.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - plata za juli 2017. godine
-42,980.00 KM
27.10.2017.
Organ uprave - plata za juli 2017. godine
-207,071.74 KM
27.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- plata za juli 2017. godine
-9,802.95 KM
27.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KB Ljutoč - korištenje sale
-720.00 KM
27.10.2017.
Doprinosi po Sporazumu porezna uprava - obaveze 2015. i 2016. godina
-31,320.58 KM
27.10.2017.
Tekuća rezerva - Alivuk Sabit
-200.00 KM
27.10.2017.
Tekući grant za sport - NK Jedinstvo
-3,000.00 KM
26.10.2017.
prihod
+249,421.60 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-7,174.61 KM
26.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika- sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,537.69 KM
26.10.2017.
stanje
83,274.68 KM
25.10.2017.
stanje
31,900.36 KM
25.10.2017.
prihod
+51,948.94 KM
25.10.2017.
Civilna zaštita - tekući izdaci - dobavljači
-574.62 KM
24.10.2017.
stanje
191,850.28 KM
24.10.2017.
prihod
+27,827.62 KM
24.10.2017.
Gradski organ uprave - doprinosi za PIO
-87,510.55 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-85.99 KM
24.10.2017.
Dobavljači - usluge nabavke materijala
-347.70 KM
24.10.2017.
Gradsko vijeće - naknade, klubovi, komisija 9. sjednica, paušal za april 2017. godine
-20,782.90 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - doprinosi
-25,316.17 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - javna rasvjeta
-25,482.45 KM
24.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - zajednička komunalna potrošnja
-15,000.00 KM
24.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - doprinosi
-13,221.78 KM
24.10.2017.
UIO - takse Uvjerenje za apliciranje na projekte
-30.00 KM
23.10.2017.
JU za sport, odmor i rekreaciju - redovna djelatnost
-24,703.00 KM
23.10.2017.
prihod
+195,449.88 KM
23.10.2017.
stanje
73,626.75 KM
23.10.2017.
JU Kulturni centar - redovna djelatnost
-24,525.25 KM
23.10.2017.
JU Centar za socijalni rad- tekući izdaci
-1,516.56 KM
23.10.2017.
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda - priključak električne energije Plandište
-22,000.00 KM
23.10.2017.
Tekuća rezerva - Samardžić Suvad i Džanić Senija
-700.00 KM
23.10.2017.
Kamata - kratkoročni kredit
-3,630.90 KM
23.10.2017.
Dobavljač - pretplata za internet stranicu
-150.64 KM
20.10.2017.
stanje
139,187.43 KM
20.10.2017.
prihod
+48,380.78 KM
20.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda 2013,2014 i 2015. godine - usluge projektovanja
-10,968.75 KM
20.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
20.10.2017.
Tekuća rezerva - (Halkić Alen i Hadžić Ajka)
-700.00 KM
20.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez (redovna djelatnost, finansiranje školskih dvorana i sufinansiranje rada sportskih klubova)
-31,425.53 KM
20.10.2017.
Tekući grant za sport - Gradski sportski savez - obaveze iz 2016. godine - nagrađivanje vrhunskog sportiste
-30,000.00 KM
20.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala )
-546.65 KM
20.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
19.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - transfer za prevoz učenika - sufinansiranje Grada u prevozu učenika do škole
-1,763.35 KM
19.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
19.10.2017.
Tekući izdaci - takse
-35.00 KM
19.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,056.00 KM
19.10.2017.
prihod
+136,710.59 KM
19.10.2017.
stanje
55,331.19 KM
18.10.2017.
prihod
+30,611.82 KM
18.10.2017.
Gradsko pravobranilaštvo- tekući izdaci - sudski troškovi
-21.00 KM
18.10.2017.
stanje
100,678.57 KM
18.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci
-373.32 KM
18.10.2017.
Gradski sportski savez - redovna djelatnost
-11,911.38 KM
18.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,256.00 KM
18.10.2017.
Tekući grant za javne kuhinje - Imaret i Merhamet
-12,000.00 KM
18.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluga asfaltiranja Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-50,000.00 KM
18.10.2017.
Registracija automobila
-397.50 KM
17.10.2017.
prihod
+61,781.24 KM
17.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-1,116.75 KM
17.10.2017.
stanje
40,414.08 KM
17.10.2017.
Tekući izdaci - mjesečna naknada za bankarske usluge
-400.00 KM
16.10.2017.
stanje
72,907.02 KM
16.10.2017.
Doprinosi za zdravstvo - Organ uprave
-62,779.21 KM
16.10.2017.
prihod
+33,022.76 KM
16.10.2017.
Izdavanje uvjerenja Uprava za indirektno oporezivanje - takse
-30.00 KM
16.10.2017.
Dobavljač - usluge štampe
-1,157.49 KM
16.10.2017.
Usluge za stručno obrazovanje - seminar
-450.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-599.00 KM
16.10.2017.
Tekući grant za udruženja- odlazak na Svjetsko prvenstvo judo klub Una
-500.00 KM
13.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - JU Stanouprava - 2014. godina
-1,846.90 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci - usluga električne energije za PPO Velhovo
-10,742.17 KM
13.10.2017.
prihod
+64,049.98 KM
13.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - tekući izdaci - električna energija
-437.68 KM
13.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci (nabavka materijala)
-546.65 KM
13.10.2017.
stanje
66,590.44 KM
13.10.2017.
Tekući grant za sportske manifestacije - Karate Klub - odlazak na Svjetsko prvenstvo
-500.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - usluge asfaltiranja - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
-10,000.00 KM
13.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze prema dobavljačima iz prethodnog perioda - usluge projektovanja
-39,031.25 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina - 2015. godina
-831.60 KM
13.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-976.00 KM
13.10.2017.
Tekući grant neprofitnim organizacijama - JU Stanouprava redovna djelatnost
-33,268.33 KM
13.10.2017.
Subvencije za boračku zgradu STO 2
-400.00 KM
12.10.2017.
stanje
104,361.53 KM
12.10.2017.
prihod
+50,172.23 KM
12.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - tekući izdatci -usluge fizičkog obezbijeđenja, usluge održavanja informatičkog programa
-7,656.80 KM
12.10.2017.
Tekući grant za mlade - Memorandum - rad vijeća učenika
-800.00 KM
12.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje - Program zajedničke komunalne potrošnje - obaveze iz prethodnog perioda
-20,000.00 KM
12.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava - porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,657.02 KM
12.10.2017.
Organ uprave - doprinosi na platu
-28,323.19 KM
12.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,036.00 KM
12.10.2017.
Dobavljači - tekući izdatci - usluge telefona, električna energije, nabavka goriva, dnevne štampe, kancelarijski materijal
-14,470.31 KM
11.10.2017.
Dobavljač - usluga isporuke pošte
-5,278.85 KM
11.10.2017.
prihod
+94,156.86 KM
11.10.2017.
stanje
72,508.45 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-2,262.59 KM
11.10.2017.
Dobavljač - obaveze iz prethodnog perioda - Službeni list
-1,986.70 KM
11.10.2017.
Tekući grant za kulturu - Gradska galerija - redovna djelatnost
-9,235.00 KM
11.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,060.10 KM
11.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - topli obrok za maj 2017. godine
-2,956.47 KM
11.10.2017.
Organ uprave i gradsko pravobranilaštvo - topli obrok za maj 2017. godine
-38,209.52 KM
11.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Kajak i Arka
-1,000.00 KM
11.10.2017.
Dobavljači - usluge popravka aparata za printanje
-314.55 KM
10.10.2017.
stanje
50,750.23 KM
10.10.2017.
prihod
+58,727.05 KM
10.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,076.00 KM
10.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-35,892.83 KM
09.10.2017.
Nabavka materijala - matične knjige
-2,869.73 KM
09.10.2017.
prihod
+50,103.18 KM
09.10.2017.
stanje
61,213.17 KM
09.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - nabavka ogrijeva
-2,888.20 KM
09.10.2017.
PDV za septembar 2017. godine
-3,791.00 KM
09.10.2017.
Kamata - dugoročni kredit
-42,421.99 KM
09.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - dobavljač - usluge građenja
-5,000.00 KM
09.10.2017.
Podizanje gotovine - ček
-2.00 KM
09.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,095.20 KM
09.10.2017.
Tekući grant za humanitarne i vjerske zajednice - Crveni križ
-500.00 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - štampa
-2,000.00 KM
06.10.2017.
prihod
+60,026.29 KM
06.10.2017.
Plata za juni 2017. godine - obustave
-42,722.93 KM
06.10.2017.
Tekući grant za udruženja - Udruženja Behar i Una
-1,000.00 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - Uplata za poslovni prostor MZ Hatinac - Kombiteks
-10,492.15 KM
06.10.2017.
Naknada Gradsko vijeće - obaveze iz prethodnog perioda
-1,055.00 KM
06.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,000.20 KM
06.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva / povrat sredstava porez na promet nepokretnosti - sporazum
-15,000.00 KM
05.10.2017.
stanje
129,335.03 KM
05.10.2017.
prihod
+32,980.58 KM
05.10.2017.
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać - plata za juni 2017. godine
-32,000.00 KM
05.10.2017.
Obaveze iz prethodnog perioda - uplata po rješenju Ministarstva povrat sredstava / porez na promet nepokretnosti sporazum
-40,000.00 KM
05.10.2017.
Dobavljači - tekući izdaci / popravak automobila
-474.80 KM
05.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-935.60 KM
05.10.2017.
JU Centar za socijalni rad - prevoz đaka
-14,922.85 KM
04.10.2017.
Tekući grant za poljoprivredu - obaveze iz prethodnih godina
-1,044.00 KM
04.10.2017.
Tekući grant za udruženja - KK Bihać
-550.00 KM
04.10.2017.
Tekuća rezerva - pomoć za liječenje, Mirsada Džananović
-200.00 KM
?>