Gradska preduzeća i ustanove prema nadležnim službama

Službe Gradskog organa uprave zadužene za podršku i praćenje rada Javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač Grad Bihać:


Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove nadležna je za rad i poslovanje:

Javno komunalno preduzeće "Komrad" d.o.o. Bihać

Javno preduzeće "Vodovod" d.o.o. Bihać

Javna ustanova "Zavod za prostorno uređenje" Bihać


Služba za društvene djelatnosti nadležna je za rad i poslovanje:

Javno preduzeće "Radio - televizija Bihać" d.o.o. Bihać

Javna ustanova "Kulturni centar" Bihać

Javna ustanova "Gradska galerija" Bihać

Javna ustanova "Za sport, odmor i rekreaciju" Bihać

Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Bihać


Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina nadležna je za rad i poslovanje:

Javna ustanova "Stanouprava" Bihać


Služba za upravljanje lokalnim razvojem nadležna je za rad i poslovanje:

Javno preduzeće "Veterinarska stanica" d.o.o. Bihać

Javno preduzeće "Aerodrom Bihać" d.o.o. Bihać