Traži da se provjere i dostave statistički podaci iz nadležnih službi i institucija o broju oboljelih u gradu Bihaću za nekoliko zadnjih godina od raznih vrsta karcinoma. Traži da se izvrši analiza uzoraka vode za piće.