Da li je uobičajena praksa i u skladu sa nadležnostima ovlaštene osobe u Zavodu za javno zdravstvo USK-a, da bez zvaničnih nalaza analize uzoraka vode daju mišljenja i preporuke o korištenju, odnosno u ovom slučaju o nekorištenju vode sa svih izvorišta u gradu?