Pitanja

U naselju Vejzovac stanari u Bloku B suočavaju se sa problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Predlaže JKP-u Komrad Bihać da se postavi zatvoreni kontejner kako bi se riješio ovaj problem?
Da li se radi analiza stanja gradskog Budžeta koje su greške do sada učinjene i ko je odgovoran što je grad doveden u ovakvu situaciju?
Traži da komunalna inspekcija iziđe na lice mjesta u Ripču, kod restorana “Slap” jer je neko izbacio gomilu stakla na obalu Une!?
Zašto JKP “Komrad“ ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između zgrada H5 (bijeli neboder) i H4, jer upravo na tom mjestu nalazi se velika količina otpada različitih karakteristika (daske, razvaljeni namještaj, krpe, najloni)?
Kada će se ukloniti smetlište u Grabeškoj ulici kod stare Veterinarske stanice?
Kada će nadležna inspekcija poduzeti mjere, odnosno naložiti rušenje objekta uz „Spomen sobu“ na Izačiću?
Kada će se riješiti pitanje kanalizacije i otpadnih voda kod novoizgrađenih romskih zgrada naselje Ružica?
Kada će se u ulici Vatroslava Jagića u naselju Kralje postaviti slivnici za oborinske vode?
Da li Služba za imovinsko-pravne poslove ima saznanja da li postoji imovina, stanovi i druge nekretnine u vlasništvu Grada koje nisu u evidenciji gradske uprave? Da li je Gradsko pravobranilaštvo po tom pitanju poduzelo neke mjere?
Na koji način Prostorni plan federacije tretira temu izgradnje hidrocentrala na rijeci Uni, da li postoje strateški projekti na nivou države (hidrocentrala na obalama Une koje se nalaze na području Bihaća)? Traži i da se dostave mišljenja, pogotovo ako takvi projekti postoje, na koji način Grad Bihać i Gradsko vijeće mogu da se bore i pruže otpor takvim idejama?
Pita Gradonačelnika Šuhreta Fazlića: Da li je istina da ste uspjeli zaustaviti investiciju „BBI Galerija“ investitora BBI Real Estate, koja je trebala da se izgradi na parceli današnjeg kina Una i ako jeste zašto to krijete od građana Bihaća? U ostalom to je i bilo jedno od vaših predizbornih obećanja.
U kojoj fazi je dokumentacija za izgradnju druge polovine trake mosta Kostela i kada će radovi početi?
Da li nadležna gradska Služba ima bilo kakvu vrstu uvida, nadzora, evidencije nad postavljanjem repetitora telekom operatera na zgrade u gradu, odnosno da li za postavljanje navednih repetitora, odnosno emitera operateri mobilne telefonije posjeduju odgovarajuću dokumentaciju i dozvole?
Zbog čega je onemogućeno podizanje izvoda iz matičnih knjiga i evidencija koje se vode u matičnim knjigama grada Bihaća za osobe rođene na području entiteta Republike Srpske? Da li je problem tehničke prirode ili postoje neke zakonske prepreke?
Kad će rasvjeta u MZ Vrsta kod šehidskog turbeta narodnog heroja Adila Bešića i šehida MZ Vrsta biti vraćena u funkciju? Ista je prikopčana na gradsku rasvjetu, a zbog ušteda i isključenja svakog drugog rasvjetnog tijela, turbe je ostalo bez osvjetljenja.
Kada će biti sanirana cesta na relaciji Kamenica-Vrsta u mjestu Turija, koja je zbog klizišta potonula?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje Bihać da hitno pristupi rješavanju problema i izgradnji zaštitne mreže na sportskom igralištu u blizine škole u Ripču jer dolazi do ostećenja fasade i razbijanja prozora.
Da li je došlo do hidrične epidemije u Bihaću otkako je dr. Cepić kao spec. higijene i ekologije angažirana u Zavodu za javno zdravstvo? Ako nije, zašto direktor JP Vodovod Bihać smatra da je preporuka Zavoda bila ishitrena?
Ko određuje broj uzoraka i mjesta uzorkovanja vode za piće?
Kada planirate postaviti podzemne hidrantne nastavke za vodu na području mjesnih zajednica i kada planirate markirati ova mjesta?
Zašto su postojeći podzemni hidrantni nastavci plombirani, na ovaj način je građanima i vatrogascima onemogućeno korištenje istih?
Kada će biti isplaćen rad članovima Savjeta mjesnih zajednica, zakupnina za smještaj MZ-a, te materijalni troškovi za rad istih?
Kada će JU Zavod za prostorno uređenje Bihać sanirati lokalni dio puta u Mz Izačić, dio puta koji spaja naselje Suliće i Kulu? Da li će se ovaj problem riješiti u narednih 30 dana, odnosno prije većih padavina koje mogu pogoršati ovaj dio puta?
Traži da joj se dostavi rješenje Gradonačelnika Bihaća o imenovanju članova Jedinice za implementaciju projekata, te rješenje o dodatnim mjesečnim primanjima svakog od članova komisije.
Ko je odgovoran za produžetak radova na KFW projektu i ko će platiti Nadzorni organ za dodatni period izvođenja radova? Zašto se kasni sa asfaltiranjem gradskih ulica i da li je i kad utužen izvođač radova zbog kašnjenja u završetku radova, a ukoliko nije koji je razlog?
Traži od direktora JP Vodovod, JU Zavod za prostorno uređenje, JKP Komrad, Elektrodistribucija Bihać, BH Telecom Bihać, spisak svih dužnika-pravnih lica iz Bihaća zaključno sa 01.09.2017.godine
Pita gradonačelnika Bihaća kada će otkloniti problem pokvarenog klima uređaja u Centru za pružanje usluga građanima kao i u drugim prostorijama Gradske uprave?
Kada će se ukloniti psi lutalice iz kruga Kantonalne bolnice Dr.Irfan Ljubijankić?
Da li su tačne informacije da će doći do povećanja cijene vode? Ukoliko nisu, moli da da se iste demantuju.
Da li je na području MZ Veliki Lug snimljeno stanje o protoku oborinskih voda?
Traži od Zavoda za prostorno uređenje da mu dostavi podatke da li je nadzor u toku izvođenja radova na asfaltiranju cesta obuhvaćenih KFW projektom utvrdio bilo kakve nepravilnosti, ukoliko jeste traži da mu se dostavi koje su nepravilnosti bile i šta se radilo po istom.
Da li je Grad Bihać isplatio radove za asfaltiranje cesta obuhvaćenih KFW projektom koje su u prethodnom periodu završene?
Kolika su ukupna dugovanja Grada Bihaća prema vijećnicima iz prethodnog mandata (paušali, sjednice i komisije)? Ukoliko ima dugovanja, dostaviti odgovor za svakog vijećnika pojedinačno.
Da li je Gradski sportski savez Bihać donio Pravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima? Da li su predsjednik Sportskog saveza, zajedno sa Upravnim odborom, podnijeli ostavke iz moralnih razloga?
Da li ste izvršili ispitivanja parametara karakterizacije opterećenja vode organskim materijama? Na koji način, kojom analizom/nalazom možete potkrijepiti Vašu izjavu da se radi o efektu mirisa nastalom efektom miješanja organske materije i hlora?
Da li je projektom izgradnje igrališta kod Osnovne škole Prekounje-Ripač, područna škola u Ripču, predviđena izgradnja ograde i zaštitne mreže prema školi? Da li su radovi plaćeni izvođaču i da li su plaćeni fasadni radovi na istoj školi? Moli nadležnu službu da urgentno riješi problem daljnje devastacije škole i da poduzme određene radnje i preko Ministarsta obrazovanja, nauke, kulture i sporta ako grad nema mogućnost daljnjeg investiranja.
U ime gospođe Nazife Sivić pita: Kada će biti riješen dugogodišnji problem prilaznog puta njihovom stambeno-poslovnom objektu za koji imaju urednu građevinsku dozvolu još iz 2002. godine?
Traži da se provjere i dostave statistički podaci iz nadležnih službi i institucija o broju oboljelih u gradu Bihaću za nekoliko zadnjih godina od raznih vrsta karcinoma. Traži da se izvrši analiza uzoraka vode za piće.
Da li je uobičajena praksa i u skladu sa nadležnostima ovlaštene osobe u Zavodu za javno zdravstvo USK-a, da bez zvaničnih nalaza analize uzoraka vode daju mišljenja i preporuke o korištenju, odnosno u ovom slučaju o nekorištenju vode sa svih izvorišta u gradu?
Traži od Gradonačelnika i Gradskog vijeća da se, ukoliko postoji mogućnost, porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse!?
U naselju Vejzovac stanari u bloku B suočavaju se s problemom neugodnih mirisa koji se šire iz kontejnera, te postoji mogućnost širenja opasnih zaraza. Da li JKP-u „Komrad“ Bihać može da postavi zatvoreni kontejneri kako bi se riješio ovaj problem?
Ko održava cestu R408 (od Dubovskog do Martin Broda) i da li postoji mogućnost saniranja same ceste, kao i uklanjanja vegetacije duž ceste?
Kako je moguće da se u MZ Hatinac vrši nelegalno priključivanje korisnika u sklopu KFW projekta? Kako je to moguće ukoliko postoji gradska inspekcija i inkasanti JP „Vodovod“? Ko je odgovoran i ko će snositi posljedice nekvalitetno urađenih radova na navedenom lokalitetu? Traži od JIP-a, koja vrši funkciju nadzora ispred gradske uprave, da ga u pisanoj formi obavijesti zašto se ovakve stvari događaju u Hatincu.
Zašto se naplaćuje usluga očitanja mjernog mjesta od svakog stanara iako isti nemaju zaseban sat, nego je on isti za sve stanare zgrade?
Pita da li će biti izmireni dugovi koji postoje prema d.o.o. „H-A“? Da li će sredstva biti planirana u rebalansu budžeta? Navodi su da je firma radila bez ugovora, međutim zapisnici gradske inspekcije i nadzornog organa govore drugačije.
Traži da mu se dostavi plan asfaltiranja ulica sa kriterijima kojima su određeni prioriteti za asfaltiranje. Pita koliko se kasni sa izvođenjem poslova asfaltiranja i ko je odgovoran za to? Ko će namiriti štetu koja je prouzrokovana neispunjenjem ugovora o dodjeli posla?
Kada su zadnji put čišćeni slivnici za odvodnju oborinskih voda i u čijoj je nadležnosti čišćenje istih nakon završetka poslova zimskog održavanja?
Kada će biti riješen problem pasa lutalica koji se nalaze u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“?
Zašto predlagač, odnosno nadležna služba, nije uvažila i prepisala stari član 8. stav 1 koji definira emitovanje muzike poslije 23 sata izvan zatvorenog prostora?
Da li je pokrenut postupak javne nabavke radova za sanaciju dijela puta u MZ Čavkić, kako je to predviđeno Budžetom Grada Bihaća i Planom Zavoda za prostorno uređenje?
Da li postoji rješenje problema koji postoji u Ulici Branka Ćopića radi slijevanja oborinskih voda sa ulice Križ, te uslijed toga dolazi do plavljenja nekoliko porodičnih kuća i nastaje materijalna šteta?