obavijest

Zaključak o prihvatanju Nacrta Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća

datum objave: 02.11.2018

Na osnovu člana 132. tačka a) i 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 27. sjednici održanoj dana 30.10.2018.godine, donijelo je:

Zaključak o prihvatanju Nacrta Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća

I

Prihvata se Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

II

Nacrt Odluke, stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 31.10. do 12.11.2018.godine, i to: u prostorijama Grada Bihaća – Info pult, u vremenu od 9,00 – 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke političkim subjektima koji participiraju u Gradskom vijeću, mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama.

III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi do 13.11.2018.godine, radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

1. Davor Župa, predsjedavajući Statutarne komisije

2. Meho Kličić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu

3. Nijaz Malkoč, član Komisije za lokalnu samoupravu

4. Mersud Dedić, član Komisije za lokalnu samoupravu

5. Zlata Ibrahimpašić, sekretar Gradskog vijeća.

IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

a) osigurati da materijal, odnosno odluka koja je predmet javne rasprave bude dostupna javnosti,

b) pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

c) održati završnu javnu raspravu,

d) analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održati će završnu javnu raspravu, dana 15.11.2018.godine s početkom u 10,00 sati, u gradskoj vijećnici.

VI

Predlagač će  uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća i podnijeti je Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

Predsjedavajući Gradskog vijeća

           Davor Župa