obavijest

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o komunalnim taksama

datum objave: 04.02.2019

Na osnovu člana 132. tačka a) i člana 142. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać (“Službeni glasnik Grada Bihaća”,  broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 29. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine, donosi:

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o komunalnim taksama

I

Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnim taksama (u daljem tekstu: Nacrt Odluke)

II

Nacrt Odluke stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 01.02.2019. godine do 15.02.2019. godine i to u prostorijama Grada Bihaća-Info pult, u vremenu od 9,00-15,00 sati,  objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke Ministarstvu privrede USK-a, Savjetu za ekonomski razvoj Grada Bihaća, Privrednoj komori USK-a, Obrtničkoj komori, mjesnim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim licima.

III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 15.02.2019. godine radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

- Davor Župa, Predsjedavajući Gradskog vijeća

- Adnan Habibija, gradski vijećnik

- Irman Alijagić, gradski vijećnik

- Enes Ružnić, predstavnik Privredne komore USK-a

- Elvira Hadžić, predstavnik Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša.

 IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

-osigurati da materijal, odnosno Odluka koja je predmet javne rasprave, bude dostupan javnosti,

-pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

-analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala, odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

 

V

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 18.02.2019. godine (ponedjeljak) u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10,00 sati.

VI

Predlagač će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Odluke o komunalnim taksama i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

VII

Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća“.

NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM TAKSAMA

 

   Predsjedavajući Gradskog vijeća                                                         

               Davor Župa