obavijest

Prvo čitanje prijedloga starih redova vožnje na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća

datum objave: 15.02.2019

Na osnovu člana 21. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH", br: 79/13,91/14,98/14 i 84/15), Komisija za usklađivanje i registraciju starih redova vožnje na gradskim  autobusnim linijama na području grada Bihaća obavještava zainteresirane prijevoznike:

Prvo čitanje prijedloga starih redova vožnje na gradskim  autobusnim linijama na području grada Bihaća obavit će se u Gradskoj upravi Grada Bihaća dana 04.03.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09:00 sati, a Drugo čitanje istog dana i na istom mjestu sa početkom u 11:00 sati.

Ovlaštena osoba za zastupanje prijevoznika u postupku usklađivanja starih redova vožnje je osoba upisana u Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar ili osoba koja ima pisano i ovjereno ovlaštenje za zastupanje izdato od strane prijevoznika kojeg zastupa. Original ovlaštenja za zastupanje predaje se Komisiji prije početka Prvog čitanja.

Zainteresovani prijevoznici sa pravom prigovora dužni su, u skladu sa odredbama člana 31. stav (3) Pravilnika dostaviti sve dokaze iz člana 11. stav 1. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra najkasnije do 25.02.2019. godine.         

   Predsjednik Komisije

Elvira Hadžić, dipl.pravnik