obavijest

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća

datum objave: 02.11.2018

Poštovani,

Gradsko vijeće Bihać je na 24. sjednici, održanoj dana 17.07.2018.godine, donijelo Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća u dijelu koji reguliše postupak provođenja izbora u mjesnim zajednicama na području grada Bihaća.

Slijedom donesene Odluke, Gradsko vijeće je na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 30.10.2018.godine, donijelo je Zaključak o prihvatanju  Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Bihaća  kojim je utvrđen način, postupak i vrijeme provođenja javne rasprave.

Obzirom da javna rasprava na neposredan način omogućava i olakšava interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potiče aktivnije učešće građana u javnim poslovima, cilj je predlagača da se kroz dijalog nađe prihvatljivo rješenje koje će biti u funkciji kvalitetnijeg i efikasnijeg postupka provođenja izbora u mjesnim zajednicama.

Također, cilj predlagača je da u ovaj vid javnih komunikacija uključi, pored građana i predstavnika mjesnih zajednica i organizacije civilnog društva koje djeluju na području našeg grada.

U skladu sa usvojenim Zaključkom, javna rasprava o Nacrtu Statutarne odluke će se provoditi do 12.11.2018. godine, s tim da se prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Statutarne odluke mogu dostaviti Službi za stručne poslove Gradskog vijeća u pisanoj formi do 13.11.2018.godine.

Završna javna rasprava će se održati dana 15.11.2018.godine  u gradskoj vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10 sati.

 NACRT STATUTARNE ODLUKE

OBRAZLOZENJE STATUTARNE KOMISIJE 

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća

        Davor  Župa