obavijest

Obavijest građanima o uvidu u Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora

datum objave: 19.09.2017

Na 12.sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.07.2017. godine donešen je Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora.
Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora stavit će se na uvid u prostorijama Grada Bihaća-Info pult, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, dostavljanjem Nacrta Odluke Klubovima vijećnika, Privrednoj komori USK-a, Obrtničkoj komori USK-a, mjesnim zajednicama Grada Bihaća i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim licima.

Primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke modu se dostaviti u pismenoj formi Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, do 31.08.2017. godine.

Predlagač će uzimajući u obzir dostavljene primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije, te primjedbe iznesene u toku rasprave o Nacrtu Odluke na sjednici Vijeća, utvditi prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i podnijeti je Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.