obavijest

Nacrt Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije RBiH na uvidu od 01.11. do 27.12.2018.godine

datum objave: 06.11.2018

Na osnovu člana 132. tačka a) i 143. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 3/16), Gradsko vijeće Bihać na 27. sjednici održanoj dana 30.10.2018. godine, donosi:

Zaključak o prihvatanju nacrta Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine

I

Prihvata se nacrt Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke)

II

Nacrt  Odluke, stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 01.11. do 27.12.2018. godine, i to: u prostorijama Grada Bihaća - Info pult, u vremenu od 9,00 - 15,00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke:Ministrstvu za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida USK, Udruženju ratnih vojnih invalida, Udruženju porodica šehida i poginulih boraca, JU Kulturni centar Bihać, JU Gradska galerija Bihać, JU Zavod za zaštitu kulturnog i historijskog nasljeđa, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, Turističkoj zajednici USK - a, i drugim pravnim i fizičkim licima koja se bave njegovanjem tekovina odbranbenog rata 1992 - 1995.

Sva pitanja, primjedbe i sugestije građani mogu podnijeti pismeno na adresu Grada Bihaća ili na email: kabinet@bihac.org

III

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanoj formi do 08.01.2019 godine, radnom tijelu Gradskog vijeća kojeg čine:

 

            1.  Ahmed Fatkić               Gradski vijećnik

            2.   Zulfikar Handukić       Član  Komisije za prostorno uređenje

            3.   Alen Zulić                   Direktor JU Kulturni centar Bihać

            4.   Hamdija Abdić            Predstavnik boračkih udruženja

            5.   Nijaz Tutić                  Predstavnik boračkih udruženja       

            6.  Sijana Hošić                 Sužba za urbanističko planiranje i građenje        

            7. Alisa Mahmutagić        Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

 

IV

Radno tijelo za provođenje javne rasprave dužno je naročito:

            a) osigurati da materjal, odnosno odluka koja je predmet javne rasprave bude dostupan javnosti,

            b) pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe koje se iznesu na javnoj raspravi,

            c) analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Vijeću i predlagaču materijala odnosno učestvovati u završnoj javnoj raspravi.

V

 Radno tijelo za provođenje javne rasprave održaće završnu javnu raspravu dana 30.01.2019 godine  u prisustvu svih zainteresiranih pravnih i fizičkih lica.

VI

Predlagač će uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

VII

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN OBILJEZJA PETOM KORPUSU ARMIJE RBiH

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća

            Davor Župa