obavijest

Javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Ozimice II"

datum objave: 09.06.2017

Cijenjeni građani,

Obavještavamo vas da će se javni uvid na Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Ozimice II" za područja: D, E i F održati u periodu od 12.06. do 28.06.2017. godine, od 8.00 do 12.00 sati, u Centru za investitore u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.

Pozivamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju svoj doprinos.

Nakon Javnog uvida održat će se Javna rasprava, u ponedjeljak, dana 03.07.2017.godine sa početkom u 11.00 sati u Salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać.

Šuhret Fazlić
Gradonačelnik

Dokumentaciju, kao i skraćenu verziju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana "Ozimice II" za područja D, E i F možete preuzeti i pogledati na slijedećem linku:

Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Ozimice II" za područja D, E i F