obavijest

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać

datum objave: 03.06.2017

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 52/09) , člana 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“broj 5/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bihać, broj: 02-02-2251 od 13.04.2012 godine, Gradonačelnik Grada Bihać o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području grada Bihać

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća ukupne površine 2.483,32 ha i to za slijedeće katastarske općine: Baljevac, Bihać-grad, Brekovica, Čekrlije, Donja Gata, Golubić, Gornja Gata, Grmuša, Hrgar, Izačić, Jezero-Srbljani, Klokot, Kralje, Lipa, Lohovo, Papari-Muslići, Orljani, Pokoj, Pritoka, Račić, Ripač, Skočaj, Spahići, Teočak, Turija, Vedro Polje, Velika Gata, Založje, Zavalje, Zlopoljac.

U zakup se neće davati poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Bihać koje se nalazi u zoni Nacionalnog parka „Una“obzirom da još uvijek nije usvojena prostorno planska dokumentacija za područje Nacionalnog parka ali i drugi akti koji definišu ovu oblast.

Sve detalje vezane za javni poziv možete pronaći u prilozenom dokumentu:

Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihać