obavijest

Izvještaj o provedenoj anketi zadovoljstva građana pružanjem uslugama Gradskog organa uprave

datum objave: 19.09.2017

U skladu sa tačkom 5. Uputstva o mjerenju zadovoljstva korisnika usluga (Službeni glasnik Općine Bihać broj 13/08), provedena je anketa sa ciljem procjene zadovoljstva građana pružanjem uslugama Gradskog organa uprave. Ova anketa predstavlja godišnje istraživanje zadovoljstva građana, a njeni rezultati će poslužiti u toku internih analiza, planiranja i procesa odlučivanja. Anketa je provedena u periodu od 24.07.-04.08.2017. godine. Anketirano je ukupno 100 građana, odnosno korisnika usluga od čega 15 građana koji koriste usluge jednom godišnje ili rjeđe, 15 građana koji usluge koriste dva do tri puta godišnje i 70 građana koji usluge koriste više od tri puta godišnje. Metodom slučajnog uzorka, građani su zamoljeni da popune anketne listiće, a zatim ih odlože u zaključanu kutiju za ankete. Prema podacima iz anketnih upitnika vidljivo je da je procenat vrlo zadovoljnih građana 18,5 %, dok je zadovoljnih 51,8 %, što ukupno iznosi 70,3 % zadovoljnih i vrlo zadovoljnih građana pružanjem usluga gradskog organa uprave. Nezadovoljnih je 27,5 % građana, dok je 0,5 % građana odgovorilo sa „ne zna“, a 1,7% građana nije željelo odgovoriti na pojedina pitanja.

Kao što je vidljivo iz tabele, građani su najzadovoljniji ljubaznošću zaposlenih, a najnezadovoljniji prostorijama i opremljenošću mjesta gdje se pružaju usluge. S obzirom da je u periodu vršenja ankete u Centru za pružanje usluga građanima sistem rashlađivanja (klima) bio u kvaru, te da je zbog ekstremnih vrućina u tom periodu u Centru bilo izrazito toplo i zagušljivo, smatramo da je navedeno znatno uticalo na rezultate ovog istraživanje i mišljenje građana. Ostali aspekti zbog kojih su građani najviše izrazili nezadovoljstvo tiču se troškova i brzine usluge, dok su kvalitet usluge i znanje zaposlenih aspekti sa kojima su građani zadovoljni.