obavijest

Izmjena konkursne dokumentacije projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Spomen obelježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“

datum objave: 27.10.2017

U toku trajanja Nagradnog konkursa za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima- oslobodiocima grada Bihaća“, koji je objavljen 25.09.2017. godine, ugovorni organ je zaprimio veći broj zahtjeva za pojašnjenje konkursne dokumentacije. Zahtjevi za pojašnjenja, pretežno su se odnosila na Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja Odjeljak 8. tačka „Prezentacija idejno-umjetničkog rješenja objekta spomen obilježja- Način prezentacije: maketa 1:10“.
Izrada makete prema navedenoj srazmjeri, većini kandidata prouzrokuje problem transporta na adresu Gradske uprave Grada Bihaća. Prema svemu navedenom u Konkursnoj dokumentaciji, Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima- oslobodiocima grada Bihaća“, broj: 02/3-05-6399/17 od 25.09.2017.godine (u daljem tekstu ''Projektni zadatak'') mijenja se.

Izmjena u Projektnom zadatku sastoji se u slijedećem:

U odjeljku 8. SADRŽAJ IDEJNOG RJEŠENJA, tačka „Prezentacija idejno-umjetničkog rješenja objekta spomen obilježja- Način prezentacije: maketa 1:10“, mijenja se i glasi:

„Svi potencijalni kandidati koji se namjeravju javiti na Konkurs moraju dostaviti maketu u omjeru kojeg oni procjene da najbolje izražava njihovu umjetničku namjeru. Za kipare svakako preporučujemo omjer 1:10 (ako se radi samo o objektu spomenika), a za arhitekte i urbaniste 1:100 (ako se pored objekta spomenika radi i o prostornom uređenju okoliša i pristupne sekvence)“

Ova Izmjena konkursne dokumentacije, odnosno Projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima- oslobodiocima grada Bihaća“, postaje sastavni dio konkursne dokumentacije.

U ostalom dijelu Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja ostaje nepromijenjen.