obavijest

Dopuna konkursne dokumentacije projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja „Spomen obelježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća“

datum objave: 14.11.2017

U toku trajanja Nagradnog konkursa za izradu idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima- oslobodiocima grada Bihaća“, koji je objavljen 25.09.2017. godine, ugovorni organ je zaprimio veći broj zahtjeva za pojašnjenje konkursne dokumentacije. Zahtjevi za pojašnjenja, pretežno su se odnosila na Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja Odjeljak 7. tačka 7.3.1. „Urbanističko-arhitektonsko rješenje prostorne cjeline“, u dijelu “Hortikulturno rješenje treba uskladiti sa funkcionalnim zahtjevima kretanja pješaka, uz maksimalno poštivanje zelenih vrsta u obuhvatu prostorne cjeline. Riječ je o dva zavidna primjerka tise (lat. Taxus baccata), koja je u Bosni i Hercegovini zakonom zaštićena vrsta”. 

Prema zahtjevima za pojašnjenje utvrđeno je da na digitalnoj podlozi, primjerci drveta Tise nije označena pozicija istih.

Međutim, cijeneći značaj izrade idejnog rješenja „Spomen obilježja braniocima- oslobodiocima grada Bihaća“, te u cilju što boljeg i transparentnijeg provođenja postupka, učesnicima dajemo na raspolaganje geodetski snimak pozicije stabala sa fotografijama.