javni pozivi

Javni poziv za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvjetnim aranžmanom na području grada Bihaća

datum objave: 20.04.2018

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 7/15), člana 33. Pravila JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać – Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Bihać broj 5/12,15/12 i Službenog glasnika Grada Bihaća broj 9/15) i Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 1/18), Direktor Zavoda, d o n o s i:

Javni poziv za izbor najljepšeg dvorišta i balkona sa cvjetnim aranžmanom na području grada Bihaća

 

I         

Pozivamo sve zainteresovane građane da prijave svoja dvorišta i balkone na takmičenje za izbor

 najljepšeg dvorišta i balkona sa cvjetnim aranžmanom u Gradu Bihaću.

II

Prijaviti se mogu svi zainteresirani građani koji imaju prebivalište na području Grada Bihaća.

III

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona donosi Gradonačelnik Grada Bihaća  na prijedlog Komisije za izbor najljepšeg dvorišta i balkona na području Grada Bihaća, koja je imenovana u tu svrhu, čiji je zadatak da provede postupak izbora najljepšeg dvorišta, balkona po objavljenom Javnom pozivu; u dogovoru sa podnosiocem prijave izađe na lice mjesta, sačini foto-dokumentaciju, zapisnik i ocjeni ih prema slijedećim kriterijima:

- održavanje i urednost dvorišta/balkona,

- prostorni odnosi sadržaja u dvorištu/balkonu,

- uloženi trud, izbor i njegovanje biljaka,

- poštivanje tradicije i elemenata našeg podneblja,

- stil i uklapanje u pejzaž i

- ukupni estetski dojam.

 

 IV

             

Fond nagrada za najljepša dvorišta i balkon iznosi 1.200,00 (hiljaduidvjestotine) KM. 

Za najljepše dvorište i balkon dodijelit će se po tri nagrade: prva. druga i treća u sljedećim iznosima:

 

za dvorište:                                                    za balkon

 

I nagrada 350,00 KM                                     I nagrada 250,00 KM

 

II nagrada 250,00 KM                                   II nagrada 150,00 KM

 

III nagrada 150,00 KM                                 III nagrada 100,00 KM

Prošlogodišnji pobjednici nemaju pravo učestvovati ove godine,u kategoriji natjecanja u kojoj su pobjedili prošle godine.

V

Svoje prijave možete poslati putem prijavnog obasca kojeg možete preuzeti na web stranici grada Bihaća www.bihac.org ili na protokolu JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać.

Prijava treba da sadrži:

VI

Javni poziv za izbor najljepšeg dvorišta, balkona na području Grada Bihaća, ostaje otvoren do 18.05. 2018.godine

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, kontakt osoba:  Jasmina Velić-Imširović, dipl.ing.agr.-p.a., telefon 037/228-295 ili 062/179-261.

ZAHVALJUJEMO SE NA VAŠIM PRIJAVAMA I UČESTVOVANJU U OVOJ AKTIVNOSTI, JER BRIGOM O IZGLEDU SOPSTVENOG DVORIŠTA, BALKONA, ULICE, I GRADA, NJIHOVOJ ČISTOĆI, UREĐENOSTI I LJEPOTI DOPRINOSI SE LJEPOTI I UGODNIJOJ ŽIVOTNOJ SREDINI KAKO ZA NAŠE GRAĐANE, TAKO I ZA POSJETIOCE NAŠEG GRADA.

SVIM SUDIONICIMA NATJECANJA ŽELIMO MNOGO USPJEHA U UREĐENJU  DVORIŠTA I BALKONA. 

                Direktor:

Ademir Toromanović, dipl.ing.agr.

 

Prijavni obrazac