javni pozivi

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja

datum objave: 19.09.2017

Ovim putem obavještavamo lica koja su dostavila prijave na Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija putem javnog nadmetanja broj 06/1-23-4-2913/17 od 13.04.2017. godine, da će se otvaranje prispjelih ponuda obaviti 08.05.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave Bihać, III sprat, sa početkom u 13:00 sati.

Kontakt osoba Edina Zanačić, telefon broj 037 / 229 - 654