javni pozivi

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

datum objave: 10.09.2017

U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Bihaća objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora "Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji operacione sale i intezivne njege u Kantonalnoj bolnici Dr.Irfan Ljubijankić Bihać- Faza-I".

Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Službi za podršku i razvoj upraveGrad Bihaća.