Budžetski dokumenti

Odluka o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar - mart 2019. godine
ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRADJENIH OBJEKATA USK-a
Pravilnik cjenovnik tehnicki pregled-11-17
Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o prenosu sredstava budžetskim korisnicima
Budžet za građane
Izmjene i dopune Budžeta i Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Zaključak o prenosu sredstava budžetskim korisnicima
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihać za period 2019.-2021. godine
Budžetski kalendar Grada Bihaća za 2018
Budžet Grada Bihaća za 2018. godinu i Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihaća za period 2018. – 2020. godine
Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu
Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
Budzet Grada Bihaca za 2017. god
Budzet Grada Bihaca za 2016. god
Budzet Grada Bihaca za 2015. god
Budzet Opcine Bihac za 2014. god
Budzet Opcine Bihac za 2013. god