Budžetski dokumenti

Tačka 11. - Informacija o naplati sredstava po potpisanim koncesionim ugovorima na području grada Bihaća za 2016. godinu
Dokument okvirnog budžeta Grada Bihaća za period 2018. – 2020. godine
Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2018. godinu
Izmjene i dopune Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu
Budzet Grada Bihaca za 2017. god
Budzet Grada Bihaca za 2016. god
Budzet Grada Bihaca za 2015. god
Budzet Opcine Bihac za 2014. god
Budzet Opcine Bihac za 2013. god