Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci

+ Kabinet gradonačelnika
 • Edin Moranjkić
 • tel: 037/229-601
  e-mail: edin.moranjkic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za stručne i zajedničke poslove
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Esma Krupić
 • tel: 037/229-682
  e-mail : esma.krupic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-637
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za finansije
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-650
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastarske poslove
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-662
  e-mail: dzenata.zupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Jadranka Redžić
 • tel:037/229-649
  e-mail: jadranka.redzic@bihac.org
+ Služba za inspekcijske poslove
 • Suvad Tutić
 • tel: 037/229-615
  e-mail: suvad.tutic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-681
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za lokalni ekonomski razvoj
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-629
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Jedinica za implementaciju projekata
 • Ermin Merdanić
 • tel: 037/229-638
  e-mail : ermin.merdanic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
edin moranjkic

Davor Župa

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 19.09.2019. godine iznosi 53,524.33 KM
na dan 19.09.2019. godine iznosi 20,318.81 KM
na dan 18.09.2019. godine iznosi 0.00 KM (Nije bilo plaćanja sa računa Grada Bihaća ) ukupno: 0.00 KM