Obavijest - Matični ured u općini Bihać neće raditi dana 18.12.2012.
14. decembar 2012. godine

Dana 18.12.2012. godine (utorak) u hotelu “Park” u Bihaću održaće se obavezna stručna obuka matičara i drugih zaposlenika koji u svom radu primjenjuju Zakon o matičnim knjigama i propise donesene na osnovu tog zakona. Radi se o jednodnevnoj obuci koju organizuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova u suradnji sa UNHCR-om. Obuci će prisustvovati svi matičari, rukovodioci općinskih službi za matične knjige, državni službenici koji vode upravne postupke u vezi sa matičnim knjigama, te predstavnici organa starateljstva iz općina Bihać i Bosanska Krupa, kao i predstavnici Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova USK. Zbog održavanja navedene stručne obuke, matični ured u općini Bihać neće raditi dana 18.12.2012.

KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nazad
Potražite nas na Facebook-u

Odluka o javnim parkiralištima na području općine Bihać – NACRT
Odluka o regulaciji saobraćaja na području općine Bihać – NACRT
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu
Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Budžeta Grada Bihać za 2015. godinu
Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bihać za period od 01.01.-30.06.2014. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bihać za 2014. godinu
Strateški plan razvoja – Nacrt
Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)
Javni poziv vlasnicima / investitorima bespravno izgrađenih građevina na području općine Bihać radi podnošenja zahtjeva za legalizaciju
Strategija komuniciranja Općine Bihać – Nacrt
Anketa za mjerenja zadovoljsta korisnika usluga Općine Bihać
Turistička brošura "Bihać - jedinstvena priroda - bogata historija"
Decembar 2014
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
REGISTAR
ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
e-Mail PROVJERA
STATUSA PREDMETA
SMS PROVJERA
STATUSA PREDMETA

Virtuelna šetnja kroz Bihać
Turistička zajednica USK
Bihac.NET
Bihac.BA
© Opcina Bihac 2013