COVID-19 u Bihaću
do danas testirano 2123 od 56.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka 14.07.2020. 07:50:19 sati

Grad Bihać

10

broj oboljelih

Grad Bihać

4

broj umrlih

Grad Bihać

0

broj u samoizolaciji

COVID-19 u USK
do danas testirano 5450 od 273.261 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 14.07.2020. 07:50:43 sati
oboljelih: 58
umrlih: 11
izoliranih: 0
testiranih: 5450
COVID-19 u Bosni i Hercegovini
do danas testirano 68749 od 3.531.159 stanovnika. Zadnja promjena podataka u 14.07.2020. 07:50:03 sati
oboljelih: 6990
umrlih: 211
izoliranih: 0
testiranih: 68749
Vijesti
Obavijesti
Javni Pozivi
DOGAĐAJI
Kontakt podaci
+ Kabinet gradonačelnika
 • Dijana Bišćević
 • tel: 037/229-601
  e-mail: dijana.biscevic@bihac.org
+ Sekretar Gradskog organa uprave
 • Sinha Kurbegović
 • tel: 037/229-604
  e-mail: sinha.kurbegovic@bihac.org
+ Služba za podršku i razvoj uprave
 • Edin Kulenović
 • tel: 037/229-606
  e-mail: edin.kulenovic@bihac.org
+ Služba za urbanističko planiranje i građanje
 • Suvad Tutić
 • tel: 037/229-615
  e-mail : suvad.tutic@bihac.org
+ Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove
 • Jasmin Stambolija
 • tel: 037/229-679
  e-mail: jasmin.stambolija@bihac.org
+ Služba za budžet i trezor
 • Jasmina Ćoralić
 • tel: 037/229-646
  e-mail: jasmina.coralic@bihac.org
+ Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
 • Dženata Džehverović - Župa
 • tel: 03/229-660
  e-mail: dzenatadzehveroviczupa@bihac.org
+ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Alisa Mahmutagić
 • tel:037/229-631
  e-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
+ Služba za internu reviziju
 • Damir Đug
 • tel: 037/229-615
  e-mail: damir.djug@bihac.org
+ Služba za upravljanje lokalnim razvojem
 • Nijaz Lipovača
 • tel: 037/229-619
  e-mail: nijaz.lipovaca@bihac.org
+ Služba civilne zaštite
 • Fuad Dedić
 • tel: 037/226-134
  e-mail: fuad.dedic@bihac.org
+ Služba za stručne poslove Gradskog vijeća Bihać
 • Zlata Ibrahimpašić
 • tel:037/229-607
  e-mail: zlata.ibrahimpasic@bihac.org
+ Gradsko pravobranilaštvo
 • Kemal Redžić
 • tel: 037/226-402
  e-mail: kemal.redzic@bihac.org
suhret fazlic

Šuhret Fazlić

Gradonačelnik +387(0)37/229-605 kabinet@bihac.org
edin moranjkic

Davor Župa

Predsjedavajući Gradskog vijeća +387(0)37/229-607 vijece@bihac.org
Informacijski centar
+387(0)37/229-618
Matični ured
+387(0)37/229-634
Komunalna inspekcija
+387(0)61/174-336
Građevinska inspekcija
+387(0)61/165-546
besplatni viber telefon 061 057 057
Besplatni VIBER telefon uveden je u cilju bolje, brže i lakše komunikacije sa građanima, tj. kako bi se građani mogli potpuno besplatno informisati o pravilima, procedurama, nadležnostima i svim ostalim pitanjima vezanim za Gradsku upravu Grada Bihaća, odnosno kako bi na jednostavan način mogli vršiti prijave, te upućivati svoje primjedbe, pohvale i sugestije.

Pored besplatnog servisnog VIBER telefona, tu su i dežurni telefoni komunalne inspekcije, građevniske inspekcije, te info telefoni informacijskog centra i matičnog ureda.
na dan 17.07.2020. godine iznosi 88,540.62 KM
na dan 17.07.2020. godine iznosi 22,453.36 KM
na dan 16.07.2020. godine iznosi 27,777.77 KM (Dobavljači JU Zavod za prostorno uređenje - obaveze iz prethodnog perioda) 9,090.70 KM (Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju ) 6,389.68 KM (Dobavljači - JU Centar za socijalni rad) 1,000.00 KM (Lokalna izborna komisija) 1,000.00 KM (Sufinansiranje sportskih manifestacija) 300.00 KM (Tekuća rezerva) 22,000.00 KM (Dobavljači - JU Zavod za prostorno uređenje - usluge projektovanja) 1,700.00 KM (Dobavljači - usluge nabavke materijala ) 4,142.54 KM (Registracija 3 službena vozila) 500.00 KM (Tekući grant za izdavaštvo) ukupno: 73,900.69 KM